AktualnościW związku ze zmianą przepisów wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r., konieczne jest opracowanie nowego regulaminu oceniania nauczycieli, który musi uwzględniać stworzone przez dyrektora wskaźniki, po których będzie można określić poziom spełniania każdego z kryteriów dla każdego ze stopnia awansu.   Dzięki naszemu regulaminowi nie muszą Państwo tworzyć nowego dokumentu od podstaw. To żmudna i bardzo trudna praca, którą podjęliśmy wiele tygodni temu starając się wesprzeć wszystkich dyrektorów w sposób zapewniający im wysoką jakość...

więcej informacji

Data dodania: 17.07.2018

Rodzice wraz z uczniami i nauczycielami tworzą środowisko szkolne, działające na rzecz stałego budowania i doskonalenia warunków kształcenia i wychowania. Dla każdego z wymienionych wyżej podmiotów ustawodawca przewidział możliwości zrzeszania się i wypowiadania w sprawach szkoły. Jednym z tych podmiotów jest rada rodziców, której status wpisuje w strukturę organów szkoły. Szkoła publiczna, dla której organem prowadzącym jest samorząd terytorialny podkreśla strukturę i koncepcję wykonywania zdecentralizowanych zadań publicznych. Szkoła jest zatem samorządową jednostką organizacyjną, a jej dyrektor kierownikiem...

więcej informacji


Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019   100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019

więcej informacji


Eksperci GES SOKRATES włączają się w projekt "Tworzenie Programów Nauczania".  Spotkanie „Inspiratorium pomysłowej szkoły – nowe zasoby dla edukacji” organizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w dniach 17-19 czerwca br. było nie tylko okazją do podjęcia nowych wyzwań ale również pozwoliło na wymianę innowacyjnych pomysłów i nawiązanie ciekawej współpracy.  Mamy nadzieję, że nasze doświadczenie okaże się przydatne dla wszystkich, którzy chcą tworzyć i pisać własne programy nauczania.   Dziękujemy za zaproszenie. Zespół GES Sokrates    Więcej informacji na stronie: ...

więcej informacji