Aktualności


Data dodania: 17.07.2018

Rodzice wraz z uczniami i nauczycielami tworzą środowisko szkolne, działające na rzecz stałego budowania i doskonalenia warunków kształcenia i wychowania. Dla każdego z wymienionych wyżej podmiotów ustawodawca przewidział możliwości zrzeszania się i wypowiadania w sprawach szkoły. Jednym z tych podmiotów jest rada rodziców, której status wpisuje w strukturę organów szkoły. Szkoła publiczna, dla której organem prowadzącym jest samorząd terytorialny podkreśla strukturę i koncepcję wykonywania zdecentralizowanych zadań publicznych. Szkoła jest zatem samorządową jednostką organizacyjną, a jej dyrektor kierownikiem...

więcej informacji


Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019   100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019

więcej informacji


Eksperci GES SOKRATES włączają się w projekt "Tworzenie Programów Nauczania".  Spotkanie „Inspiratorium pomysłowej szkoły – nowe zasoby dla edukacji” organizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w dniach 17-19 czerwca br. było nie tylko okazją do podjęcia nowych wyzwań ale również pozwoliło na wymianę innowacyjnych pomysłów i nawiązanie ciekawej współpracy.  Mamy nadzieję, że nasze doświadczenie okaże się przydatne dla wszystkich, którzy chcą tworzyć i pisać własne programy nauczania.   Dziękujemy za zaproszenie. Zespół GES Sokrates    Więcej informacji na stronie: ...

więcej informacji


29 czerwca 2018r. na stronie MEN ukazały się materiały do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów przy opracowaniu regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczyciela.  Materiał przedstawia propozycję: konstrukcji regulaminu, przykładowych wskaźników, które w przypadku ich wykorzystania należy dostosować do specyfiki pracy szkoły (np. do zapisów statutu szkoły, do projektów, programów realizowanych w szkole, oczekiwanych konkretnych efektów pracy nauczycieli w związku z potrzebami uczniów danej szkoły), sposobu wykorzystania wskaźników do określenia poziomu spełnienia poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczyciela. Poniżej...

więcej informacji