Aktualności



Od początku prowadzenia działalności w 2007 r. kładziemy duży nacisk na jakość naszych usług. 7 maja 2019 r.  otrzymaliśmy certyfikat spełniania normy PN-EN ISO 9001:2015, będący potwierdzeniem wprowadzenia Systemu Zarządzania Jakością w naszej placówce w zakresie prowadzenia działalności edukacyjnej dla nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych oraz procesowego wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli. Jednostką certyfikującą, potwierdzającą zgodność spełnienia wymagań, jest Polskie Centrum Certyfikacji.

więcej informacji


Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Przedszkoli oraz Placówek, w związku z nowym działaniem podjętym przez naszą placówkę doskonalenia nauczycieli - Grupę Edukacyjno- Szkoleniową SOKRATES, pragniemy zaprosić Państwa do udziału we współtworzeniu czasopisma branżowego - periodyku "Sieć dyrektorów". Odbiorcą naszego czasopisma jest kadra kierownicza oświaty oraz nauczyciele - liderzy m.in. przewodniczący zespołów nauczycielskich. Artykuły, felietony, przykładowe narzędzia to tylko niektóre z form jakie chcemy skierować do potencjalnych czytelników. Nazwa czasopisma: "Sieć dyrektorów", nawiązuje do naszych wspólnych wieloletnich...

więcej informacji


Na prośbę Minister Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej publikujemy informację o podpisaniu porozumienia przedstawicieli rządu i KSOiW NSZZ „Solidarność” dotyczącego poprawy warunków pracy nauczycieli. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Edykacji Nadowej pod tym linkiem.   Szanowni Państwo Dyrektorzy, wczoraj, 7 kwietnia br. przedstawiciele rządu i KSOiW NSZZ „Solidarność” podpisali porozumienie dotyczące poprawy warunków pracy nauczycieli. Przyjęty dokument zawiera 6 punktów. Dotyczą one następujących kwestii: podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, w tym: przyspieszenia podwyżki wynagrodzeń, wprowadzenia dodatkowej podwyżki płac...

więcej informacji


Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że w ciągu najbliższych 3 tygodni do aplikacji SYSTEM SOKRATES - GENERATOR OCENY PRACY NAUCZYCIELI, zostaną wprowadzone wszystkie zmiany wynikające z nowelizacji przepisów dotyczących oceny pracy nauczycieli obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. Każde kryterium zgodnie z obowiązującymi przepisami będzie punktowane z osobna, z wykorzystaniem narzuconej przez resort edukacji skali od 0 do 3 pkt. System, który przewidzieliśmy zapewni nie tylko maksymalny obiektywizm, ekonomię i bezpieczeństwo dyrektorom oraz ich nauczycielom, ale...

więcej informacji