Nasza oferta

AktualnościZapraszamy do udziału w konferencji „Edukacja dostępna – jak najbliżej każdego dziecka” organizowanej przez Instytut Badań Edukacyjnych.Odbędzie się ona 14 września w formie online. Konferencja inauguruje projekt „Accessible School for All” („Szkoła dostępna dla wszystkich”) realizowany przez IBE, UNICEF i Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z uczelniami i organizacjami pozarządowymi. https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/edukacja-dostepna--jak-najblizej-kazdego-dziecka--zapraszamy-do-udzialu-w-konferencji2?fbclid=IwAR0VFho_laRuB6yOdXIWQ7zTsVGybwTPOBKRzT2FWK7Mr0ZWvjz3I_4qIFU

więcej informacji


Przystosowanie się do zawodu jest dynamicznym i złożonym procesem rozwojowym. Początkowy etap pracy można nazwać etapem nastawionym na przetrwanie, kiedy to człowiek po raz pierwszy zaczyna myśleć o sobie jako o nauczycielu, skupia się na tym, czy uczniowie go polubią, czy uda mu się utrzymać kontrolę nad klasą, tak by sprawy nie wyślizgnęły mu się z rąk. Następnie będzie się zastanawiał nad dydaktyką. Zanim młody nauczyciel przejdzie z etapu nastawienia na przetrwanie do etapu konsolidacji,...

więcej informacji


Doskonalenie kompetencji dyrektorów w zakresie warunków i sposobów oceniania wewnątrzszkolnego – priorytet MEiN w r. szk. 2023/2024. System edukacyjny w Polsce zakłada określoną celowość i etapowość oraz konkretne wytyczne dotyczące oceniania, które z jednej strony wymaga świadomości i zastosowania przepisów oraz ich znaczenia w praktyce, z drugiej zaś stawia przed oceniającymi wymóg rozumienia aspektów psychoedukacji i potrzeb rozwojowych uczniów. Mając tę wiadomość, dyrektor każdej szkoły w ramach nadzoru pedagogicznego w formie kontroli oraz wspomagania, odpowiada...

więcej informacji