AktualnościMinisterstwo Edukacji Narodowej  udostępnia zaktualizowany poradnik pod nazwą „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”, wrzesień 2019 r. Dokument stanowi zbiór rekomendacji i wytycznych dla dyrektorów szkół i organów prowadzących szkoły. Plik mozna pobrać kilkając na link: Bezpieczna szkoła/placówka. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów

więcej informacji


Mamy zaszczyt poinformować Państwa, że w dniu 30 sierpnia 2019 r. Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa SOKRATES z siedzibą w Bytomiu ul. Wrocławska 14/6c otrzymała akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty. Jest to dla nas szczególne wyróżnienie, które potwierdza nasze ciągłe starania o jak najwyższy poziom oferowanych przez nas usług. Oczywiście, otrzymanie akredytacji nie byłoby możliwe bez Państwa - naszych Klientów. To dzięki Państwu możemy się wciąż rozwijać i udoskonalać naszą ofertę oraz metody pracy. Bardzo Państwu dziękujemy za naszą...

więcej informacji


W Dzienniku Ustaw RP ogłoszone zostało Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Rozporządzenie zawiera nową tabelę wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, stanowiącą załącznik, w którym wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli jest wyższa o 9,6% od dotychczasowych.    Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 9,6% w związku z powyższą zmianą nastąpi nie później niż do...

więcej informacji


Od 26 sierpnia do 6 września br. w każdym województwie odbędzie się Wojewódzki Okrągły Stół Edukacyjny. To kontynuacja zainagurowanego w kwietniu przez premiera Mateusza Morawieckiego Ogólnopolskiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego. Celem obrad jest wypracowanie założeń do zmian w systemie edukacji w ramach kolejnego etapu reformy i dyskusja nad przyszłością polskiej oświaty. Organizatorami Wojewódzkich Stołów Edukacyjnych są wojewodowie i kuratorzy oświaty. To na ich zaproszenie w ciągu najbliższych dwóch tygodni o oświacie dyskutować będą przedstawiciele samorządów uczniowskich,...

więcej informacji