AktualnościMETODYKA PRACY NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA Dziecko w wieku przedszkolnym przechodzi swój skok rozwojowy. Już nigdy w tak krótkim czasie nie jest w stanie przyswoić tak wiele. Jednakże rozwój małego dziecka przebiega zgodnie z jego indywidualnymi możliwościami. Aby wesprzeć ten proces, nauczyciel w przedszkolu ma obowiązek dobrać odpowiednie metody i formy pracy oraz zasady postępowania. W organizacji procesu dydaktycznego dziecka, nauczycielowi pomaga przede wszystkim świadomość podejmowanego celu oraz tworzenie bezpiecznych i atrakcyjnych sytuacji edukacyjnych z uwzględnieniem podstawowej...

więcej informacji


Warszawa,  28 marca 2022 r. DWM-WOPG.473.108.2022.GC   Szanowni Państwo Kuratorzy, Szanowni Państwo Dyrektorzy, Szanowni Państwo Nauczyciele, Szanowni Państwo, Przedstawiciele Jednostek Samorządu   w związku z agresją Rosji na Ukrainę i napływem do Polski uchodźców z terytorium państwa ukraińskiego, do przedszkoli i szkół w Polsce przyjmowane są licznie dzieci i młodzież z Ukrainy. Aby optymalnie zorganizować dalsze ich kształcenie w naszym kraju, przydatna jest wiedza o ukraińskim systemie oświaty. W związku z powyższym, przedstawiam poniżej podstawowe informacje...

więcej informacji


Miło nam Państwa poinformować, że Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa SOKRATES uzyskała pozytywną ocenę merytoryczną wniosku w otwartym konkursie grantowym pn. "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.” Projekt dofinansowany jest z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest: Podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia...

więcej informacji