Nasza oferta

AktualnościZapraszamy na szkolenie, na którym  podejmujemy tematykę procedur działania, dokumentacji oraz wymagań nadzoru w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego, a także proponujemy przykładowe wzory dokumentów oraz omówimy jak unikać najczęściej popełnianych błędów. Zapewniamy gotowe modele postępowania dla dyrektorów i nauczycieli oraz szczegółową analizę sposobów postępowania w różnych przypadkach, a w szczególności kontroli nadzoru pedagogicznego.   Przykładowe zagadnienia: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna a edukacja włączająca – perspektywa prawna i praktyka. Obowiązki i zadania dyrektora oraz nauczycieli placówki...

więcej informacji


Szanowni Państwo, zapraszamy na szkolenie, na którym uczestnicy zapoznają się z regulacjami prawnymi dotyczącymi trybu działania rady pedagogicznej i jej zadaniami. Przedstawimyzasady redagowania protokołów, a także sposoby zabezpieczenia protokołów rady pedagogicznej przed nieuprawnioną ingerencją. Omówiona zostanie problematyka udostępniania protokołów i innych dokumentów rady pedagogicznej w trybie informacji publicznej z przytoczeniem orzecznictwa sądowego.   Przykładowe zagadnienia: Funkcjonowanie rady pedagogicznej: skład rady pedagogicznej, osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu rady pedagogicznej. Sposób działania rady pedagogicznej: zwoływanie posiedzenia...

więcej informacji


Szanowni Państwo, zapraszamy na szkolenie, na którym uczestnicy zapoznają się jak pracować nad autorytetem nauczyciela w czasach, kiedy szkoła jako instytucja została podważona, często staje się celem ataków ze strony mediów i społeczeństwa, a sam zawód nauczyciela często traktowany jest ze zdumiewającą ignorancją i złośliwością? Poznamy mechanizmy oraz sposoby budowania autorytetu i wizerunku nauczyciela – profesjonalisty, wychowawcy, specjalisty w swojej dziedzinie.   Przykładowe zagadnienia: Pojęcie autorytetu. Czynniki określające współczesnego nauczyciela: wewnętrzne (zależne od nauczyciela) Czynniki...

więcej informacji


Zorganizowanie świetlicy szkolnej to obowiązek każdej szkoły podstawowej i specjalnej, jeżeli rodzice zgłoszą potrzebę korzystania z opieki po lekcjach. Świetlica szkolna to ważne miejsce w każdej placówce. Jeśli jest prowadzona w odpowiedni sposób. Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z regulacjami prawnymi dotyczącymi działalności świetlicy szkolnej. Szkolenie nauczycieli w tych obszarach pozwoli na sprawną organizację świetlicy szkolnej zgodnie z wymogami prawnymi oraz efektywne realizowanie celów wychowawczych i edukacyjnych tego miejsca.   Przykładowe zagadnienia: Obowiązek tworzenia świetlicy...

więcej informacji