Nasza oferta

AktualnościPrzygotowanie się do roli dyrektora placówki oświatowej i pełnienie tej funkcji to przykład uczenia się przez całe życie. Niezależnie od dorobku zawodowego dyrektora, lat pracy jako nauczyciela, czy też lat funkcjonowania na stanowisku – wyjątkowym ale niełatwym - potrzeba rozwijania wiedzy i umiejętności koniecznych w zarządzaniu placówką , to codzienność każdego dyrektora. Jak uporządkować ogrom zadań? Jak poradzić sobie z tymi, na których zupełnie się nie znamy? Jak poradzić sobie z nieustającą zmianą w oświacie?...

więcej informacji


Szanowni Państwo, w odpowiedzi na liczne zapytania zapraszamy na warsztaty dla dyrektorów w formie spotkania on-line dotyczące szczegółowej tematyki oceniania pracy nauczycieli i dyrektorów zgodnie z nowymi kryteriami oraz zasadami. Zapewniamy konkretny i praktyczny wymiar warsztatów, na które szczególnie zapraszamy kadrę kierowniczą oświaty. Każdy uczestnik otrzyma gotowe i aktualne procedury oceny pracy wraz z narzędziami oraz 20 wzorów dokumentów koniecznych w ramach oceny pracy. Spotkanie poprowadzi ekspert do spraw nowych rozwiązań prawnych oraz nadzoru pedagogicznego Anna Stalmach-Tkacz....

więcej informacji

Data dodania: 24.02.2023

Miło nam poinformować, że Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa SOKRATES uzyskała pozytywną ocenę formalną i merytoryczną projektu “Nauczyciel Szkoły 4.0”, który będzie realizowany w ramach III fazy konkursu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.    Rozpoczynamy...

więcej informacji


Depresja jest chorobą, która dotyka wiele osób na całym świecie. Jest też blisko nas – w rodzinie, w szkole, w grupie rówieśniczej. Nie dotyczy określonej płci, wieku, statusu społecznego, czy jednej trudnej sytuacji. Jest wśród nas, obok nas i chociaż wymaga wsparcia specjalisty – psychologa czy psychiatry, to każdy z nas może pomóc osobie w depresji. Warunek to uważność, zwrócenie uwagi na osoby obok nas, które swoim zachowaniem, czasem słowami sygnalizują, że tej pomocy potrzebują....

więcej informacji