Aktualności


Data dodania: 03.09.2018

Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowych, wraz z początkiem nowego roku szkolnego 2018/19 Zespół Grupy Edukacyjno-Szkoleniowej SOKRATES, życzy wielu nowatorskich inspiracji oraz okazji do realizacji nowych wyzwań w codziennej pracy wychowawczo-dydaktycznej.    Jako Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli istniejąca od ponad 11 lat, mamy zaszczyt towarzyszyć Państwu w każdej potrzebie oraz we wszystkich formach, które zapewniają autentyczne, indywidualnie planowane i realizowane wspomaganie pracy każdej placówki.    Nowy rok szkolny to nowe wyzwania, które...

więcej informacji


Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępniła specjalną stronę dedykowaną egzaminom zewnętrznym w tym również egzaminowi ósmoklasisty. Strona Egzamin ósmoklasisty.

więcej informacji


Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w czwartek, 16 sierpnia br. podpisała rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego. Dokument ten wejdzie w życie od 1 września br. Rozporządzenie określa na czym polega doradztwo zawodowe oraz jakie są jego cele na poszczególnych etapach edukacji, wyszczególniając: preorientację zawodową dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego; orientację zawodową dla klas I-VI szkół podstawowych; działania w zakresie doradztwa zawodowego dla klas VII i...

więcej informacji

Data dodania: 17.07.2018

Rodzice wraz z uczniami i nauczycielami tworzą środowisko szkolne, działające na rzecz stałego budowania i doskonalenia warunków kształcenia i wychowania. Dla każdego z wymienionych wyżej podmiotów ustawodawca przewidział możliwości zrzeszania się i wypowiadania w sprawach szkoły. Jednym z tych podmiotów jest rada rodziców, której status wpisuje w strukturę organów szkoły. Szkoła publiczna, dla której organem prowadzącym jest samorząd terytorialny podkreśla strukturę i koncepcję wykonywania zdecentralizowanych zadań publicznych. Szkoła jest zatem samorządową jednostką organizacyjną, a jej dyrektor kierownikiem...

więcej informacji