Nasza oferta

AktualnościSzanowni  Państwo! Serdecznie zapraszamy na szkolenie dla dyrektorów, w czasie którego zostaną poruszone tematy dotyczące aktualnych zmian w przepisach oświatowych związanych z nadzorem pedagogicznym, oraz dokumentem form nadzoru m.in. planem nadzoru oraz aktualną procedurą oceniania nauczycieli. W praktycznym aspekcie zajmiemy się również zagadnieniami wynikającymi z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa, obszarami kontroli, monitorowania oraz ewaluacji wskazanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Kuratora Oświaty. Otrzymają Państwo gotowe rozwiązania i podpowiedzi jako receptę na minimalizowanie biurokracji! „Skuteczne...

więcej informacji


Od początku prowadzenia działalności w 2007 r. kładziemy duży nacisk na jakość naszych usług. 7 maja 2019 r.  otrzymaliśmy certyfikat spełniania normy PN-EN ISO 9001:2015, będący potwierdzeniem wprowadzenia Systemu Zarządzania Jakością w naszej placówce w zakresie prowadzenia działalności edukacyjnej dla nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych oraz procesowego wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli. Jednostką certyfikującą, potwierdzającą zgodność spełnienia wymagań, jest Polskie Centrum Certyfikacji.

więcej informacji


Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Przedszkoli oraz Placówek, w związku z nowym działaniem podjętym przez naszą placówkę doskonalenia nauczycieli - Grupę Edukacyjno- Szkoleniową SOKRATES, pragniemy zaprosić Państwa do udziału we współtworzeniu czasopisma branżowego - periodyku "Sieć dyrektorów". Odbiorcą naszego czasopisma jest kadra kierownicza oświaty oraz nauczyciele - liderzy m.in. przewodniczący zespołów nauczycielskich. Artykuły, felietony, przykładowe narzędzia to tylko niektóre z form jakie chcemy skierować do potencjalnych czytelników. Nazwa czasopisma: "Sieć dyrektorów", nawiązuje do naszych wspólnych wieloletnich...

więcej informacji


Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Przedszkoli oraz Placówek, w związku z nowym działaniem podjętym przez naszą placówkę doskonalenia nauczycieli - Grupę Edukacyjno- Szkoleniową SOKRATES, pragniemy zaprosić Państwa do udziału we współtworzeniu czasopisma branżowego - periodyku "Sieć dyrektorów". Odbiorcą naszego czasopisma jest kadra kierownicza oświaty oraz nauczyciele - liderzy m.in. przewodniczący zespołów nauczycielskich. Artykuły, felietony, przykładowe narzędzia to tylko niektóre z form jakie chcemy skierować do potencjalnych czytelników. Nazwa czasopisma: "Sieć dyrektorów", nawiązuje do naszych wspólnych wieloletnich...

więcej informacji