Nasza oferta

AktualnościUrząd Ochrony Danych Osobowych we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej przygotował praktyczny poradnik dotyczący przetwarzania danych osobowych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych. Publikacja ta jest jednocześnie odpowiedzią na najczęściej pojawiające się wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych, zgłaszane w ostatnim czasie zarówno do UODO, jak i do MEN na temat funkcjonujących od blisko 3 miesięcy przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Poradnik „Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych” zawiera zaktualizowane wskazówki...

więcej informacji


Szanowni Państwo zespół ekspertów naszej placówki opracował innowację metodyczną "Edukacja w ruchu", którą polecamy wszystkim zainteresowanych nauczycielom pracującym z dziećmi w wychowaniu przedszkolnym oraz klasach 1-3 szkoły podstawowej.   Przedszkole oraz pierwsze klasy szkoły podstawowej to najważniejszy etap w edukacji każdego człowieka. Jednym z kluczowych obszarów wspomaganych    w ramach wszystkich oddziaływań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych jest szeroko pojęty rozwój dziecka w optymalnych dla jego potrzeb warunkach. W ramach pracy z Matą Edukacji w Ruchu, proponujemy celową...

więcej informacji


Szanowni Państwo, ze względu na liczne pytania ze strony dyrektorów a także dla przypomnienia i ułatwienia Państwa pracy, pragniemy zwrócić uwagę, na fakt, że: ABY PRAWIDŁOWO DOPUŚCIĆ PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Należy pamiętać, że ustawa Przepisy Wprowadzające - Prawo Oświatowe nadała w art. 22 a ust. 6–8  USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY nowe brzmienie:   6. Dyrektor przedszkola lub szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, danej innej...

więcej informacji

Data dodania: 03.09.2018

Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowych, wraz z początkiem nowego roku szkolnego 2018/19 Zespół Grupy Edukacyjno-Szkoleniowej SOKRATES, życzy wielu nowatorskich inspiracji oraz okazji do realizacji nowych wyzwań w codziennej pracy wychowawczo-dydaktycznej.    Jako Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli istniejąca od ponad 11 lat, mamy zaszczyt towarzyszyć Państwu w każdej potrzebie oraz we wszystkich formach, które zapewniają autentyczne, indywidualnie planowane i realizowane wspomaganie pracy każdej placówki.    Nowy rok szkolny to nowe wyzwania, które...

więcej informacji