Nasza oferta

Aktualności


Data dodania: 02.08.2019

Szanowni Państwo, Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa SOKRATES przygotowała dla Państwa ofertę szkoleń, które są zgodne z głównymi kierunkami polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok szkolny 2019/2020 oraz potrzebami,  które zdiagnozowaliśmy dzięki kontaktom z Państwem.   Stres w pracy nauczyciela czyli jak radzić sobie w trudnych sytuacjach w pracy i nie tylko? Planowanie i realizacja działań profilaktycznych w szkole zgodnie z nowymi wymaganiami. Bezpieczny uczeń – bezpieczna szkoła – zadania, obowiązki nauczycieli i rodziców. Nauczyciel w obliczu...

więcej informacji


W dniu 6 czerwca br. na spotkaniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Katowicach odbyło się ostatnie spotkanie sieci współpracy dyrektorów katowickich szkół i przedszkoli. Tematem przewodnim spotkania było przygotowanie sprawozdania z nadzoru pedagogicznego.     Serdecznie dziękujemy wszystkim członkom katowickiej sieci za kolejny rok współpracy, wymiany wiedzy i poglądów. Dziękujemy za okazane nam zaufanie oraz deklarujemy gotowość do dalszych działań.   Dyrekcja i pracownicy Niepublicznej Placówki Doskonalenia GES SOKRATES

więcej informacji


Szanowni  Państwo! Serdecznie zapraszamy na szkolenie dla dyrektorów, w czasie którego zostaną poruszone tematy dotyczące aktualnych zmian w przepisach oświatowych związanych z nadzorem pedagogicznym, oraz dokumentem form nadzoru m.in. planem nadzoru oraz aktualną procedurą oceniania nauczycieli. W praktycznym aspekcie zajmiemy się również zagadnieniami wynikającymi z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa, obszarami kontroli, monitorowania oraz ewaluacji wskazanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Kuratora Oświaty. Otrzymają Państwo gotowe rozwiązania i podpowiedzi jako receptę na minimalizowanie biurokracji! „Skuteczne...

więcej informacji


Od początku prowadzenia działalności w 2007 r. kładziemy duży nacisk na jakość naszych usług. 7 maja 2019 r.  otrzymaliśmy certyfikat spełniania normy PN-EN ISO 9001:2015, będący potwierdzeniem wprowadzenia Systemu Zarządzania Jakością w naszej placówce w zakresie prowadzenia działalności edukacyjnej dla nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych oraz procesowego wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli. Jednostką certyfikującą, potwierdzającą zgodność spełnienia wymagań, jest Polskie Centrum Certyfikacji.

więcej informacji