AktualnościMinister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w czwartek, 16 sierpnia br. podpisała rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego. Dokument ten wejdzie w życie od 1 września br. Rozporządzenie określa na czym polega doradztwo zawodowe oraz jakie są jego cele na poszczególnych etapach edukacji, wyszczególniając: preorientację zawodową dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego; orientację zawodową dla klas I-VI szkół podstawowych; działania w zakresie doradztwa zawodowego dla klas VII i...

więcej informacji

Data dodania: 17.07.2018

Rodzice wraz z uczniami i nauczycielami tworzą środowisko szkolne, działające na rzecz stałego budowania i doskonalenia warunków kształcenia i wychowania. Dla każdego z wymienionych wyżej podmiotów ustawodawca przewidział możliwości zrzeszania się i wypowiadania w sprawach szkoły. Jednym z tych podmiotów jest rada rodziców, której status wpisuje w strukturę organów szkoły. Szkoła publiczna, dla której organem prowadzącym jest samorząd terytorialny podkreśla strukturę i koncepcję wykonywania zdecentralizowanych zadań publicznych. Szkoła jest zatem samorządową jednostką organizacyjną, a jej dyrektor kierownikiem...

więcej informacji


Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019   100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019

więcej informacji


Eksperci GES SOKRATES włączają się w projekt "Tworzenie Programów Nauczania".  Spotkanie „Inspiratorium pomysłowej szkoły – nowe zasoby dla edukacji” organizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w dniach 17-19 czerwca br. było nie tylko okazją do podjęcia nowych wyzwań ale również pozwoliło na wymianę innowacyjnych pomysłów i nawiązanie ciekawej współpracy.  Mamy nadzieję, że nasze doświadczenie okaże się przydatne dla wszystkich, którzy chcą tworzyć i pisać własne programy nauczania.   Dziękujemy za zaproszenie. Zespół GES Sokrates    Więcej informacji na stronie: ...

więcej informacji