AktualnościSzanowni Państwo Dyrektorzy, 25 marca br. znowelizowaliśmy rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. poz. 493). Nowe rozwiązania ułatwiają prowadzenie kształcenia na odległość. Najważniejsze z nich dotyczą: możliwości bezpłatnego użyczenia uczniom i nauczycielom sprzętu przez samorząd do kształcenia na odległość, podejmowania zdalnie decyzji przez rady pedagogiczne, zmian w organizacji olimpiad, konkursów i turniejów, możliwości składania dokumentów zdalnie czy...

więcej informacji


Szanowni Państwo,  w związku z rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej związanymi z wprowadzeniem w szkołach zmian w organizacji nauczania, oceniania, klasyfikowania oraz obowiązkowego wykorzystania technik i metod kształcenia na odległość, ogłaszamy, że Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa SOKRATES przygotowuje pakiet materiałów dla dyrektorów oraz nauczycieli - w tym m.in. przykładowe zarządzenia, nowelizację statutu, wskazówki dotyczące zmian w ocenianiu uczniów a także porady dotyczące modyfikacji programów nauczania. Od 23 marca br. na adresy: biuro@grupasokrates.pl oraz dyrektor@grupasokrates.pl,...

więcej informacji


Zintegrowana Platforma Edukacyjna epodreczniki.pl, podręcznik internetowy „Włącz Polskę”, portale edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej, Telewizji Polskiej, Polskiego Radia czy Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji to strony, które mogą być wykorzystywane do zdalnej pracy z uczniami w okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji, Zespołem GovTech Polska i instytucjami publicznymi przygotowało rekomendacje dotyczące materiałów edukacyjnych do wykorzystania przez nauczycieli i dyrektorów szkół. Źródło: serwis www.gov.pl Jako Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa SOKRATES zapraszamy...

więcej informacji


Szanowni Państwo Dyrektorzy, dziś w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyła się odprawa z Kuratorami Oświaty na temat profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa. Podczas spotkania poinformowałem kuratorów o najważniejszych zaleceniach Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Przekazałem również przygotowane przy współpracy z MZ i GIS rekomendacje dla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Przesyłam je również do Państwa z prośbą o zapoznanie się i stosowanie. Proszę również...

więcej informacji