Nasza oferta

AktualnościPrzedstawiamy Państwu nowość w ofercie GES Sokrates - gra edukacyjna do nauki kodowania Scottie Go!. Za pomocą kartonowych klocków można sterować głównym bohaterem gry – Scottiem – oraz wybranymi postaciami i obiektami w grze. W dziesięciu modułach gry mały kosmita spotka zwierzęcych przewodników, którzy w zamian za drobną pomoc obdarują Scottiego jedną z dziesięciu nowych części niezbędnych do uruchomienia jego statku kosmicznego i powrotu Scottiego do domu.  Scottie Go! jest grą edukacyjną, która: doskonali umiejętności...

więcej informacji


Szanowni Państwo,  w związku z artykułem 322 ust.1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (dz.U.2017.poz.60)  "Dotychczasowe statuty przedszkoli, szkół podstawowych, szkół specjalnych przysposabiających do pracy i szkół policealnych zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów wydanych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2017 r.".   Opracowanie projektu nowego statutu należy do kompetencji rady pedagogicznej i wymaga wnikliwej analizy kilkudziesięciu nowych...

więcej informacji


19 lipca 2017 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. W ramach programu szkoły podstawowe zostaną wyposażone w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe. Na program w latach 2017-2019 przewidziana jest łączna kwota 279 mln 316 tys. zł., z czego 224 mln zł będzie pochodziło z budżetu państwa. Program finansowany jest w...

więcej informacji


Zapraszamy na szkolenia i warsztaty dla rad pedagogicznych w zakresie nowych kierunków polityki oświatowej oraz tematyki kontroli i ewaluacji. Każde szkolenie dopasujemy do indywidualnych potrzeb placówki.   Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach...

więcej informacji