Nasza oferta

AktualnościOd 1 września 2021 r. wszyscy uczniowie i słuchacze będą uczyć się w szkole na zasadach sprzed pandemii. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenia w tej sprawie. Minister podpisał dwa rozporządzenia: w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,   określające sposób realizacji zadań jednostek systemu...

więcej informacji


Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień w szkołach. W materiałach znalazły się informacje dotyczące m.in. zakresu zadań dyrektora szkoły oraz współpracy z punktem szczepień. Oddzielny materiał został poświęcony kwestii obecności rodziców podczas szczepienia dziecka przeciw COVID-19. Informacje przygotowane przez MEiN zostały przekazane szkołom i placówkom za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej. Organizacja szczepień  Pakiet informacji dotyczący organizacji procesu szczepień określa obowiązki i zadania dyrektora szkoły. Są wśród nich m.in.: zorganizowanie zajęć...

więcej informacji


Szanowni Państwo Dyrektorzy,    zachęcamy do skorzystania z wykazu materiałów edukacyjnych przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zawiera on publikacje i poradniki wspomagające nauczycieli, dyrektorów oraz rodziców. Materiały te będą pomocne w pracy z dziećmi i młodzieżą po długotrwałym okresie nauki zdalnej.    Prosimy o udostępnienie informacji o materiałach wszystkim zainteresowanym osobom. Znajdą je Państwo na tej stronie.   Z wyrazami szacunku   Anna Ostrowska  Rzecznik Prasowy  Ministerstwa Edukacji i Nauki 

więcej informacji


Ogłoszenie o otwartym naborze partnera/partnerów w celu współdziałania w realizacji projektu “Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej” Ogłaszający konkurs: Ministerstwo Edukacji i Nauki I. Podstawa prawna Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa “Sokrates”, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2016 poz. 217 z późn.zm.), ogłasza otwarty nabór na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w...

więcej informacji