AktualnościW Dzienniku Ustaw RP ogłoszone zostało Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Rozporządzenie zawiera nową tabelę wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, stanowiącą załącznik, w którym wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli jest wyższa o 9,6% od dotychczasowych.    Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 9,6% w związku z powyższą zmianą nastąpi nie później niż do...

więcej informacji


Od 26 sierpnia do 6 września br. w każdym województwie odbędzie się Wojewódzki Okrągły Stół Edukacyjny. To kontynuacja zainagurowanego w kwietniu przez premiera Mateusza Morawieckiego Ogólnopolskiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego. Celem obrad jest wypracowanie założeń do zmian w systemie edukacji w ramach kolejnego etapu reformy i dyskusja nad przyszłością polskiej oświaty. Organizatorami Wojewódzkich Stołów Edukacyjnych są wojewodowie i kuratorzy oświaty. To na ich zaproszenie w ciągu najbliższych dwóch tygodni o oświacie dyskutować będą przedstawiciele samorządów uczniowskich,...

więcej informacji


    Zmiany w przepisach Karta Nauczyciela od września 2019 Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy na szkolenie dla dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzone przez wyjątkowego eksperta – byłego pracownika kuratorium oraz nauczyciela akademickiego i praktyka. Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie zmian w przepisach ustawy Karta Nauczyciela , które weszły w życie 1.09.2018 r. wraz z przepisami przejściowymi, a także omówienie etapów stażu na poszczególne stopnie awansu zawodowego oraz postępowania o nadanie stopnia awansu zawodowego, w tym...

więcej informacji

Data dodania: 02.08.2019

NADZÓR PEDAGOGICZNY 2019/2020  - wymagania, zadania, dokumentacja. Warsztaty dla dyrektorów szkół i przedszkoli.   Szanowni  Państwo! Serdecznie zapraszamy na szkolenie dla dyrektorów, w czasie którego zostaną poruszone tematy dotyczące aktualnych zmian w przepisach oświatowych związanych z nadzorem pedagogicznym, oraz dokumentem form nadzoru m.in. planem nadzoru oraz aktualną procedurą oceniania nauczycieli. W praktycznym aspekcie zajmiemy się również zagadnieniami wynikającymi z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa, obszarami kontroli, monitorowania oraz ewaluacji wskazanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Kuratora Oświaty....

więcej informacji