Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO - informujemy, że:
I.         Administrator danych osobowych
Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa Sokrates Anna Stalmach-Tkacz z siedzibą w Bytomiu 41-902, ul. Wrocławska 14/6c jest Administratorem Twoich danych osobowych.
II.        Cele i podstawy przetwarzania
Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:
1.  organizacji odpowiedniej formy szkoleniowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);  
2.  w celach świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
3.   w celach analitycznych, lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizowanie ruchu na stronie internetowej), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4.   w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5.   w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
6.   w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
III.       Prawo do sprzeciwu
1.   W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2.   W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
IV.       Okres przechowywania danych
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
V.        Odbiorcy danych
  1. W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Grupy Edukacyjno-Szkoleniowej Sokrates Anna Stalmach-Tkacz, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług.
  2. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, agencje marketingowe, operatorzy pocztowi i kurierzy, dostawcy usług i systemów informatycznych.
  3. Twoje dane mogą być przekazywane także organom administracji państwowej i samorządowej.
VI.       Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
a)   prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c)   prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d)  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e)  prawo do przenoszenia danych;
f)   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VII. Pliki cookies i inne technologie
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.
VIII. Wtyczki społecznościowe
Na naszej stronie, w celu dostarczenia Ci jak najlepszych treści, korzystamy z treści pochodzących z serwerów prowadzących inne serwisy:
  1. Facebook – na naszej stronie umieściliśmy przycisk „Lubię to”. Klikając na ten przycisk logujesz się do serwisu Facebook, na którym obowiązuje zasady ochrony prywatności Facebook
  2. YouTube – na naszej stronie znajdziesz filmy znajdujące się na serwisie YouTube. YouTube śledzi odtwarzanie materiałów wideo zgodnie z zasadami ochrony prywatności Google.
IX. Kontakt
Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa Sokrates Anna Stalmach-Tkacz wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: inspektor@grupasokrates.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych. Dodatkowo możesz skontaktować się z nami droga pocztową na adres 41-902 Bytom, ul. Wrocławska 14/6c.

Konferencja "Aktywna szkoła nowych możliwości - wykorzystanie TIK w nauczaniu"

powrót

Data dodania: 22.02.2023

Serdecznie zapraszamy dyrektorów szkół, nauczycieli oraz wszystkie zainteresowane osoby do wzięcia udziału w bezpłatnej konferencji  "Aktywna szkoła nowych możliwości - wykorzystanie TIK w nauczaniu", organizowanej przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

Konferencja będzie okazją do podsumowania osiągnięć projektu grantowego „Lekcja:Enter - Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II)”, który miał na celu promowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów oraz nauczycieli. Wydarzenie to stworzy ponadto idealną okazję do dyskusji na temat dalszych perspektyw wykorzystania TIK w procesie edukacji.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali wyjątkowi goście, eksperci z zakresu edukacji i rozwoju. Podczas swoich wystąpień opowiedzą oni o możliwościach, jakie daje wykorzystanie TIK w edukacji oraz przedstawią najnowsze trendy w tej dziedzinie. Grupę Sokrates reprezentować będzie nasza wspaniała Pani Dyrektor, Anna Stalmach-Tkacz, która w swoim wystąpieniu poruszy  temat „Szkoła rozwoju czy szkoła nowoczesnych technologii”.

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie za zaproszenie nas do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że jak najwięcej z Was do nas dołączy - to wyjątkowa okazja, by zdobyć wiedzę na temat najnowszych trendów w edukacji oraz zainspirować się nowymi pomysłami.

 

Program:

09:45   Rejestracja oraz poczęstunek

10:00   Otwarcie konferencji i powitanie gości

– Krystyna Wróblewska, Dyrektor PZPW w Rzeszowie

10:10   Szkoła XXI w. Do jakiego modelu powinna dążyć? 

– Zdzisław Nowakowski – Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

10:40   Szkoła rozwoju czy szkoła nowoczesnych technologii 

– Anna Stalmach-Tkacz – Dyrektor Grupy Edukacyjno – Szkoleniowej SOKRATES

11:30   Przerwa kawowa

11:00   Badania nt. wyposażenia szkół w TIK

 – Rafał Lew-Starowicz – Wiceprezes Fundacji EdTech Poland

12:10   Metody aktywizujące i TIK a reanimacja ciekawości poznawczej ucznia 

– Anetta Mandzyn – Nauczyciel konsultant PCEN w Rzeszowie

12:40   Narzędzia sztucznej inteligencji – czy da się je wykorzystać w szkole? 

– Andrzej Iskrzycki – Trener w projekcie Lekcja:Enter

 

Kiedy? 27.02.2023 r. godz. 10:00

Gdzie? Rzeszów - Aula Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie, ul. Witolda 11

 

Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKRnblDdHVCkUQJovlGC4djWAjah9DR4D0a_T813VA-gVJ_w/viewform

 

Jeszcze raz z całego serca zapraszamy do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że już wkrótce zobaczymy się w Rzeszowie!

Copyright by GES Sokrates
Projekt i wykonanie: MEETMEDIA