Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO - informujemy, że:
I.         Administrator danych osobowych
Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa Sokrates Anna Stalmach-Tkacz z siedzibą w Bytomiu 41-902, ul. Wrocławska 14/6c jest Administratorem Twoich danych osobowych.
II.        Cele i podstawy przetwarzania
Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:
1.  organizacji odpowiedniej formy szkoleniowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);  
2.  w celach świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
3.   w celach analitycznych, lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizowanie ruchu na stronie internetowej), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4.   w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5.   w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
6.   w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
III.       Prawo do sprzeciwu
1.   W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2.   W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
IV.       Okres przechowywania danych
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
V.        Odbiorcy danych
  1. W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Grupy Edukacyjno-Szkoleniowej Sokrates Anna Stalmach-Tkacz, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług.
  2. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, agencje marketingowe, operatorzy pocztowi i kurierzy, dostawcy usług i systemów informatycznych.
  3. Twoje dane mogą być przekazywane także organom administracji państwowej i samorządowej.
VI.       Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
a)   prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c)   prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d)  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e)  prawo do przenoszenia danych;
f)   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VII. Pliki cookies i inne technologie
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.
VIII. Wtyczki społecznościowe
Na naszej stronie, w celu dostarczenia Ci jak najlepszych treści, korzystamy z treści pochodzących z serwerów prowadzących inne serwisy:
  1. Facebook – na naszej stronie umieściliśmy przycisk „Lubię to”. Klikając na ten przycisk logujesz się do serwisu Facebook, na którym obowiązuje zasady ochrony prywatności Facebook
  2. YouTube – na naszej stronie znajdziesz filmy znajdujące się na serwisie YouTube. YouTube śledzi odtwarzanie materiałów wideo zgodnie z zasadami ochrony prywatności Google.
IX. Kontakt
Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa Sokrates Anna Stalmach-Tkacz wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: inspektor@grupasokrates.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych. Dodatkowo możesz skontaktować się z nami droga pocztową na adres 41-902 Bytom, ul. Wrocławska 14/6c.

Nabór do ogólnopolskiego projektu badawczo- rozwojowego „SYSTEM SOKRATES - EFEKTYWNE KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W POLSKIEJ SZKOLE I PRZEDSZKOLU”

powrót

Data dodania: 04.05.2020

Szanowni Państwo, 

 

z przyjemnością informujemy, że z dniem 11 maja 2020 r. nasza Placówka uruchamia nabór do ogólnopolskiego projektu badawczo - rozwojowego „SYSTEM SOKRATES - EFEKTYWNE KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W POLSKIEJ SZKOLE I PRZEDSZKOLU”. W ramach projektu odbędą się m.in. badania, debaty, konkurs oraz inne działania zmierzające do podniesienia jakości zdalnego nauczania. Zapraszamy 50 szkół i przedszkoli z każdego województwa - wystarczy wypełnić formularz zgłoszenia. 

Celem projektu jest analiza funkcjonujących w polskich szkołach i przedszkolach narzędzi, technik oraz innych rozwiązań, służących organizacji nauczania na odległość a także wskazanie użytecznych i efektywnych metodycznie oraz metodologicznie rozwiązań w zakresie kształcenia na odległość. 

 

Pobierz Formularz zgłoszenia do projektu.

 

Faza 1: maj - czerwiec 2020 r. Udział w ankiecie elektronicznej inicjującej projekt - ankieta skierowana do całej społeczności placówki.

 

Faza 2: maj - czerwiec 2020 r. Udział w analizie użyteczności dostępnych na rynku edukacyjnym narzędzi, technik oraz metod wykorzystywanych do prowadzenia zajęć na odległość – wywiad elektroniczny skierowany do nauczycieli placówki.

 

Faza 3: wrzesień - październik 2020 r. Udział w zdalnej debacie dotyczącej problemów i rozwiązań użytecznych dla kształcenia na odległość w polskiej szkole/przedszkolu – 16 debat wojewódzkich.

 

Faza 4: październik - listopad 2020 r. – Analiza funkcjonalności „SOKRATES System” – pierwszej polskiej platformy służącej zdalnemu zarządzaniu dokumentacją procesów przebiegających w placówce, edukacji zdalnej oraz zdalnemu doskonaleniu z wykorzystaniem m.in. narzędzi gamifikacji. – dostęp do platformy dla autoryzowanych nauczycieli szkół biorących udział w projekcie, ankieta elektroniczna, wywiady indywidualne i/lub grupowe.

 

Faza 5: październik 2020 - grudzień 2020r. – Udział w przygotowaniu materiału edukacyjnego z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli Grupę Edukacyjno-Szkoleniową SOKRATES. Ogólnopolski Konkurs dla nauczycieli i specjalistów „ Nowatorskie rozwiązania w edukacji na odległość z wykorzystaniem narzędzi gamifikacji”. Wymiana dobrych praktyk na poziomie ogólnopolskim.

 

Faza 6: styczeń 2021 – Udział w sformułowaniu wniosków i rekomendacji dotyczących „Efektywnego kształcenia na odległość w polskiej szkole i przedszkolu” – Podsumowanie projektu – konferencja ogólnopolska*. 

 

Zapraszamy Państwa do współpracy.

 

Zespół Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa SOKRATES

Copyright by GES Sokrates
Projekt i wykonanie: MEETMEDIA