Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO - informujemy, że:
I.         Administrator danych osobowych
Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa Sokrates Anna Stalmach-Tkacz z siedzibą w Bytomiu 41-902, ul. Wrocławska 14/6c jest Administratorem Twoich danych osobowych.
II.        Cele i podstawy przetwarzania
Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:
1.  organizacji odpowiedniej formy szkoleniowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);  
2.  w celach świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
3.   w celach analitycznych, lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizowanie ruchu na stronie internetowej), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4.   w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5.   w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
6.   w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
III.       Prawo do sprzeciwu
1.   W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2.   W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
IV.       Okres przechowywania danych
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
V.        Odbiorcy danych
 1. W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Grupy Edukacyjno-Szkoleniowej Sokrates Anna Stalmach-Tkacz, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług.
 2. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, agencje marketingowe, operatorzy pocztowi i kurierzy, dostawcy usług i systemów informatycznych.
 3. Twoje dane mogą być przekazywane także organom administracji państwowej i samorządowej.
VI.       Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
a)   prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c)   prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d)  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e)  prawo do przenoszenia danych;
f)   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VII. Pliki cookies i inne technologie
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.
VIII. Wtyczki społecznościowe
Na naszej stronie, w celu dostarczenia Ci jak najlepszych treści, korzystamy z treści pochodzących z serwerów prowadzących inne serwisy:
 1. Facebook – na naszej stronie umieściliśmy przycisk „Lubię to”. Klikając na ten przycisk logujesz się do serwisu Facebook, na którym obowiązuje zasady ochrony prywatności Facebook
 2. YouTube – na naszej stronie znajdziesz filmy znajdujące się na serwisie YouTube. YouTube śledzi odtwarzanie materiałów wideo zgodnie z zasadami ochrony prywatności Google.
IX. Kontakt
Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa Sokrates Anna Stalmach-Tkacz wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: inspektor@grupasokrates.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych. Dodatkowo możesz skontaktować się z nami droga pocztową na adres 41-902 Bytom, ul. Wrocławska 14/6c.

OFERTA PRZEDSZKOLE

powrót

Data dodania: 14.02.2018

Szanowni Państwo Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa Sokrates przygotowała dla Państwa dodatkową ofertę szkoleń, które są zgodne z głównymi kierunkami polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej na II połowę roku szkolnego 2017/2018 oraz potrzebami,  które zdiagnozowaliśmy dzięki kontaktom z Państwem.

 

 

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w praktyce cz.I.

 

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w praktyce cz.II.

 

 • Czytanie, analiza i wdrożenie opinii i orzeczeń w przedszkolu – warsztaty

 

 • Trening kompetencji wychowawczych.

 

 • Doskonalenie kompetencji wychowawczych – analiza i udoskonalanie procesów wychowawczo-profilaktycznych w przedszkolu.

 

 • Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami rodziców w praktyce.

 

 • Jak wspierać rodziców w wychowywaniu dzieci.

 

 • Wymagania nadzoru pedagogicznego wobec przedszkoli  w praktyce.

 

 • Dokumentowanie pracy przedszkola po zmianie przepisów prawa od 1 września 2017.

 

 • Jak wspierać w przedszkolu procesy uczenia się dziecka.

 

 • Diagnoza i obserwacja dziecka w przedszkolu po zmianie przepisów i wymagań.

 

 • Organizacja, dokumentacja i planowanie pracy w zespołach nauczycieli po zmianie przepisów.

 

 • Planowanie i organizacja procesów wspierania rozwoju i edukacji dzieci w przedszkolu po zmianie przepisów oświatowych.

 

 • Edukacja o zawodach – jak ciekawie realizować treści podstawy programowej.

 

 • Sojusz metod nauki czytania i pisania w świetle nowej podstawy programowej.

 

 • Zajęcia muzyczno-ruchowe.

 

 • Świat instrumentów perkusyjnych.

 

 • Zajęcia z elementami rytmiki dla każdego.

 

 • Zmiany w Karcie Nauczyciela oraz ich konsekwencje w praktyce.

 

 • Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci i wspierać ich rodziców.

 

 • Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli i dyrektora.

 

 • Nowe obowiązki nauczycieli i dyrektorów po zmianach w przepisach oświatowych.

 

 • Diagnoza funkcjonalna w praktyce i dokumentacji czyli jak wdrożyć nowe obowiązki przedszkola.

 

 • Interwencja kryzysowa w świetle wymagań nadzoru.

 

 • Logorytmika.

 

 

 

Czas trwania każdego szkolenia- około 5 godzin dydaktycznych

Termin jest ustalany według zapotrzebowania placówki.

Cena ustalana indywidualnie.

 

 

Kontakt w sprawie szkoleń:

Tel. 32 281 60 32, izabela.struzik@grupasokrates.pl

Tel. 32 281 33 82, katarzyna.sikorska@grupasokrates.pl

 

 

 

 

Copyright by GES Sokrates
Projekt i wykonanie: MEETMEDIA