Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO - informujemy, że:
I.         Administrator danych osobowych
Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa Sokrates Anna Stalmach-Tkacz z siedzibą w Bytomiu 41-902, ul. Wrocławska 14/6c jest Administratorem Twoich danych osobowych.
II.        Cele i podstawy przetwarzania
Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:
1.  organizacji odpowiedniej formy szkoleniowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);  
2.  w celach świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
3.   w celach analitycznych, lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizowanie ruchu na stronie internetowej), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4.   w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5.   w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
6.   w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
III.       Prawo do sprzeciwu
1.   W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2.   W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
IV.       Okres przechowywania danych
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
V.        Odbiorcy danych
 1. W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Grupy Edukacyjno-Szkoleniowej Sokrates Anna Stalmach-Tkacz, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług.
 2. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, agencje marketingowe, operatorzy pocztowi i kurierzy, dostawcy usług i systemów informatycznych.
 3. Twoje dane mogą być przekazywane także organom administracji państwowej i samorządowej.
VI.       Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
a)   prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c)   prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d)  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e)  prawo do przenoszenia danych;
f)   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VII. Pliki cookies i inne technologie
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.
VIII. Wtyczki społecznościowe
Na naszej stronie, w celu dostarczenia Ci jak najlepszych treści, korzystamy z treści pochodzących z serwerów prowadzących inne serwisy:
 1. Facebook – na naszej stronie umieściliśmy przycisk „Lubię to”. Klikając na ten przycisk logujesz się do serwisu Facebook, na którym obowiązuje zasady ochrony prywatności Facebook
 2. YouTube – na naszej stronie znajdziesz filmy znajdujące się na serwisie YouTube. YouTube śledzi odtwarzanie materiałów wideo zgodnie z zasadami ochrony prywatności Google.
IX. Kontakt
Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa Sokrates Anna Stalmach-Tkacz wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: inspektor@grupasokrates.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych. Dodatkowo możesz skontaktować się z nami droga pocztową na adres 41-902 Bytom, ul. Wrocławska 14/6c.

PODSUMOWANIE NADZORU PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2022/2023 W PRAKTYCE wyniki, wnioski, dokumentacja kontroli i wspomagania, protokoły, uchwały, elementy podsumowania nadzoru z uwzględnieniem kolejnej nowelizacji ustawy prawo oświatowe

powrót

Data dodania: 21.02.2023

Podsumowanie pierwszego półrocza/okresu roku 2022/23 to szczególny czas na analizy i oceny funkcjonowania oraz realizacji zadań ujętych w planie nadzoru dyrektora szkoły/przedszkola, dlatego zapraszamy Państwa na wyjątkowo praktyczne szkolenie prowadzone przez eksperta do spraw nowych rozwiązań prawnych oraz nadzoru pedagogicznego, edukatora, koordynatora sieci dyrektorskich oraz autora licznych publikacji – Annę Stalmach-Tkacz.

Podczas szkolenia zostaną omówione praktyczne aspekty poszczególnych obszarów nadzoru, a także obowiązków przedstawiania radzie pedagogicznej ogólnych wniosków z nadzoru i informacji o pracy szkoły/przedszkola – przykłady zapisów w protokole rady pedagogicznej. Zostaną również przedstawione różnorodne sposoby i narzędzia służące rozwiązaniu problemów, które narastają w pracy dyrektora od dłuższego już czasu np. arkusze kontroli, pod kątem oceny pracy nauczyciela. W czasie szkolenia zostanie również omówiona tematyka zmian w projekcie Karty Nauczyciela oraz zmiany wprowadzone nowelizacją Ustawy Prawo Oświatowe dotyczące m.in. wzmocnienia roli nadzoru i procedury współpracy jednostek systemu oświaty z organizacjami pozarządowymi – wszystko w aspekcie praktycznym. Serdecznie zapraszamy!Program szkolenia: 

 •  Aktualne przepisy prawa oświatowego związane z podsumowaniem nadzoru w pierwszym półroczu pracy szkoły/przedszkola.
 • Wpływ zmian w Karcie Nauczyciela na realizację zadań wynikających z nadzoru pedagogicznego. 
 • Zmiany w Ustawie Prawo Oświatowe – wpływ na dokumentację pracy szkoły/przedszkola, zadania i obowiązki dyrektora oraz nauczycieli oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi i nowe wymagania nadzoru. 
 • Fakty i mity nadzoru pedagogicznego w świetle praktyki pracy dyrektora – jak walczyć z biurokracją ale być gotowym na kontrolę? 
 • Analiza i ocena realizacji planu nadzoru oraz formułowanie ogólnych wniosków o pracy placówki. Wyniki kontroli po pierwszym półroczu – zakres, dokumentacja, działania. 
 • Aktualne rozwiązania wynikające z realizacji kierunków polityki oświatowej państwa – przykładowe zapisy. 
 •  Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli – jak dokumentować, w jakiej tematyce obowiązkowo szkolić? Zapisy w dokumentacji szkoły/przedszkola a realizacja zadań nadzoru.

 

Cena szkolenia 269 zł/os.
Miejsce szkolenia: online na platformie CLICK MEETING
Termin szkolenia: 23.02.2022 r. godzina 10:00


Możliwe jest również wykupienie nagrania z tego szkolenia.
Liczba miejsc ograniczona.


W przypadku zbyt małej ilości osób możliwa jest zmiana terminu.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Copyright by GES Sokrates
Projekt i wykonanie: MEETMEDIA