Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO - informujemy, że:
I.         Administrator danych osobowych
Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa Sokrates Anna Stalmach-Tkacz z siedzibą w Bytomiu 41-902, ul. Wrocławska 14/6c jest Administratorem Twoich danych osobowych.
II.        Cele i podstawy przetwarzania
Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:
1.  organizacji odpowiedniej formy szkoleniowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);  
2.  w celach świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
3.   w celach analitycznych, lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizowanie ruchu na stronie internetowej), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4.   w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5.   w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
6.   w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
III.       Prawo do sprzeciwu
1.   W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2.   W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
IV.       Okres przechowywania danych
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
V.        Odbiorcy danych
 1. W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Grupy Edukacyjno-Szkoleniowej Sokrates Anna Stalmach-Tkacz, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług.
 2. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, agencje marketingowe, operatorzy pocztowi i kurierzy, dostawcy usług i systemów informatycznych.
 3. Twoje dane mogą być przekazywane także organom administracji państwowej i samorządowej.
VI.       Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
a)   prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c)   prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d)  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e)  prawo do przenoszenia danych;
f)   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VII. Pliki cookies i inne technologie
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.
VIII. Wtyczki społecznościowe
Na naszej stronie, w celu dostarczenia Ci jak najlepszych treści, korzystamy z treści pochodzących z serwerów prowadzących inne serwisy:
 1. Facebook – na naszej stronie umieściliśmy przycisk „Lubię to”. Klikając na ten przycisk logujesz się do serwisu Facebook, na którym obowiązuje zasady ochrony prywatności Facebook
 2. YouTube – na naszej stronie znajdziesz filmy znajdujące się na serwisie YouTube. YouTube śledzi odtwarzanie materiałów wideo zgodnie z zasadami ochrony prywatności Google.
IX. Kontakt
Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa Sokrates Anna Stalmach-Tkacz wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: inspektor@grupasokrates.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych. Dodatkowo możesz skontaktować się z nami droga pocztową na adres 41-902 Bytom, ul. Wrocławska 14/6c.

SZKOLENIE - GOTOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY 2024/2025

powrót

Data dodania: 20.06.2024

GOTOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY 2024/2025 - wymagania, zadania, dokumentacja SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI

Zapraszamy Państwa na szkolenie dla dyrektorów jednostek systemu oświaty, w czasie którego zostaną poruszone tematy dotyczące zarówno dokumentacji nadzoru pedagogicznego, jak również czynności oraz działań dyrektora, a także wymagań państwa wobec szkół i placówek. Zostaną podjęte zagadnienia związane  m.in. z planem nadzoru oraz aktualnymi procedurami dotyczącymi oceniania, awansu zawodowego nauczycieli, programu wychowawczo-profilaktycznego oraz dokumentacji zespołów a także nowych kierunków polityki oświatowej.

Otrzymają Państwo gotowe rozwiązania i podpowiedzi jako receptę na minimalizowanie biurokracji!

Nasz ekspert do spraw nowych rozwiązań prawnych w oświacie - Anna Stalmach-Tkacz, wskaże Państwu praktyczne rozwiązania, odpowie na nurtujące pytania, przedstawi najważniejsze zmiany w przepisach, a także gotowy, modelowy plan nadzoru dla szkół/przedszkoli na rok szkolny 2024/2025 oraz inne uproszczone formy dokumentów.

Wybrane zagadnienia programu szkolenia:

 • Struktura i model nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2024/2025.
 • Efektywny nadzór pedagogiczny w powiązaniu z oceną pracy nauczyciela i awansem zawodowym nauczyciela.
 • Dopuszczenie programów nauczania – procedura i dokumentacja.
 • Rodzaje uchwał rady pedagogicznej – gotowe przykłady.
 • Arkusze kontroli dyrektora w roku szkolnym 2024/2025.
 • Jak omijać pułapki wynikające z wymagań nadzoru pedagogicznego? – najczęściej popełniane błędy.
 • Gotowa dokumentacja nadzoru – zawartość planu nadzoru oraz innych dokumentów wynikających   z przepisów – wzory druków oraz praktyczne wskazówki.
 • Wymagania wobec nauczycieli – podział zadań i obowiązków?
 • W jaki sposób budować system wspomagania i realizować nowe przepisy dotyczące doskonalenia nauczycieli?
 • Nadzór pedagogiczny a inne przepisy oświatowe  - analiza, zalecenia, rozwiązania.
 • Szkoła 4.0 a nadzór pedagogiczny – przyszłość edukacji.
 • Edukacja Włączająca a nadzór pedagogiczny.

 

Cena szkolenia 289 zł/os. 

Dyrektorzy skupieni w sieciach współpracy – 10% rabatu 

Miejsce szkolenia: online  na platformie CLICK MEETING

Termin szkolenia SZKOŁY: 22.08.2024 godzina 10:00 – 13:30                                                      

Termin szkolenia PRZEDSZKOLA: 23.08.2024 godzina 10:00 – 13:30 

Termin szkolenia SZKOŁY/PRZEDSZKOLA: 26.08.2024 godzina 10:00 – 13:30 

Termin szkolenia PRZEDSZKOLA: 09.09.2024 godzina 10:00 – 13:30                                                                                                         

Termin szkolenia SZKOŁY: 10.09.2024 godzina 10:00 – 13:30 

Liczba miejsc ograniczona. W przypadku zbyt małej ilości osób możliwa jest zmiana terminu.

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Copyright by GES Sokrates
Projekt i wykonanie: MEETMEDIA