Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO - informujemy, że:
I.         Administrator danych osobowych
Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa Sokrates Anna Stalmach-Tkacz z siedzibą w Bytomiu 41-902, ul. Wrocławska 14/6c jest Administratorem Twoich danych osobowych.
II.        Cele i podstawy przetwarzania
Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:
1.  organizacji odpowiedniej formy szkoleniowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);  
2.  w celach świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
3.   w celach analitycznych, lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizowanie ruchu na stronie internetowej), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4.   w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5.   w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
6.   w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
III.       Prawo do sprzeciwu
1.   W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2.   W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
IV.       Okres przechowywania danych
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
V.        Odbiorcy danych
 1. W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Grupy Edukacyjno-Szkoleniowej Sokrates Anna Stalmach-Tkacz, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług.
 2. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, agencje marketingowe, operatorzy pocztowi i kurierzy, dostawcy usług i systemów informatycznych.
 3. Twoje dane mogą być przekazywane także organom administracji państwowej i samorządowej.
VI.       Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
a)   prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c)   prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d)  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e)  prawo do przenoszenia danych;
f)   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VII. Pliki cookies i inne technologie
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.
VIII. Wtyczki społecznościowe
Na naszej stronie, w celu dostarczenia Ci jak najlepszych treści, korzystamy z treści pochodzących z serwerów prowadzących inne serwisy:
 1. Facebook – na naszej stronie umieściliśmy przycisk „Lubię to”. Klikając na ten przycisk logujesz się do serwisu Facebook, na którym obowiązuje zasady ochrony prywatności Facebook
 2. YouTube – na naszej stronie znajdziesz filmy znajdujące się na serwisie YouTube. YouTube śledzi odtwarzanie materiałów wideo zgodnie z zasadami ochrony prywatności Google.
IX. Kontakt
Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa Sokrates Anna Stalmach-Tkacz wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: inspektor@grupasokrates.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych. Dodatkowo możesz skontaktować się z nami droga pocztową na adres 41-902 Bytom, ul. Wrocławska 14/6c.

Wzorcowy Regulamin oceny pracy nauczycieli

powrót

Data dodania: 03.09.2018

W związku ze zmianą przepisów wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r., konieczne jest opracowanie nowego regulaminu oceniania nauczycieli, który musi uwzględniać stworzone przez dyrektora wskaźniki, po których będzie można określić poziom spełniania każdego z kryteriów dla każdego ze stopnia awansu.
 

Dzięki naszemu regulaminowi nie muszą Państwo tworzyć nowego dokumentu od podstaw. To żmudna i bardzo trudna praca, którą podjęliśmy wiele tygodni temu starając się wesprzeć wszystkich dyrektorów w sposób zapewniający im wysoką jakość dokumentu, komfort wprowadzania zmian i możliwość odwołania się do doświadczeń jednych z najlepszych placówek oświatowych w Polsce. ​
 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Regulaminu oceny w wersji dla przedszkola.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Regulaminu oceny w wersji dla szkoły.
 

Nasza propozycja regulaminu​ zawiera wszystkie zapisy, które są istotne dla wysokiej jakości procesu oceniania pracy nauczycieli: 

 • wskaźniki wyczerpują każde z kryteriów dla każdego stopnia awansu z osobna
 • uwzględniana jest samoocena nauczyciela,​
 • przejrzysta i jasna punktacja pomagająca w szybki i sprawny sposób bez wzorów matematycznych dokonać obliczeń procentowych,
 • częścią regulaminu są również propozycje kart samooceny i form pisania przez nauczycieli sprawozdań z realizacji zadań. 
   

 

 

Wzorcowy regulamin:

 • jest przekazywany dyrektorowi w formie edytowalnej, która pozwala na szybkie dostosowanie go do specyfiki Państwa placówki,
 • zawiera wszystkie wymagane prawem zapisy, a z drugiej strony dopasowuje się do realiów pracy szkół i przedszkoli, 
 • jest efektem wnikliwej analizy praktyki pracy szkoły i przedszkola oraz współpracy ekspertów w zakresie prawa oświatowego,​
 • jest dokumentem przygotowanym przez osoby mające doświadczenie w analizie, interpretacji oraz tworzeniu przepisów prawa dla przedszkoli i szkół  oraz zarządzaniu zasobami ludzkimi.

 

Regulamin oceny pracy nauczyciela przekazujemy w formie edytowalnej (plik w formacie.doc). Placówka, która otrzyma statut, otrzymuje zgodę na jego przetwarzanie, modyfikowanie i wykorzystywanie na wszystkich polach eksploatacji.


2. Zasady zakupu Regulaminu oceny pracy nauczyciela

Szkoły i Przedszkola

1. Pobierz i wypełnij Formularz zamówienia.

2. Wyślij wypełniony Formularz faxem lub mailem. UWAGA: na formularzu musi znajdować się pieczątka placówki składającej zamówienie.

3. Na podany w Formularzy adres e-mail prześlemy statut oraz fakturę.

4. Opłać fakturę.

 

Osoby fizyczne

1. Pobierz i wypełnij Formularz zamówienia.

2. Wyślij wypełniony Formularz faxem lub mailem

3. Na podany w Formularzu adres e-mail wyślemy fakturę.

4. Opłać fakturę.

5. Po zaksięgowaniu wpłaty wyślemy statut na podany w Formularzu zamówienia adres a-mail.

 

3. Pobierz formularz zamówienia

Formularz zamówienia Regulaminu oceny nauczyciela

 

Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszymi koordynatorami:

katarzyna.sikorska@grupasokrates.pl

32 281 60 32

668 829 648

Copyright by
Projekt i wykonanie: MEETMEDIA