Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO - informujemy, że:
I.         Administrator danych osobowych
Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa Sokrates Anna Stalmach-Tkacz z siedzibą w Bytomiu 41-902, ul. Wrocławska 14/6c jest Administratorem Twoich danych osobowych.
II.        Cele i podstawy przetwarzania
Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:
1.  organizacji odpowiedniej formy szkoleniowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);  
2.  w celach świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
3.   w celach analitycznych, lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizowanie ruchu na stronie internetowej), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4.   w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5.   w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
6.   w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
III.       Prawo do sprzeciwu
1.   W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2.   W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
IV.       Okres przechowywania danych
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
V.        Odbiorcy danych
 1. W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Grupy Edukacyjno-Szkoleniowej Sokrates Anna Stalmach-Tkacz, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług.
 2. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, agencje marketingowe, operatorzy pocztowi i kurierzy, dostawcy usług i systemów informatycznych.
 3. Twoje dane mogą być przekazywane także organom administracji państwowej i samorządowej.
VI.       Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
a)   prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c)   prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d)  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e)  prawo do przenoszenia danych;
f)   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VII. Pliki cookies i inne technologie
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.
VIII. Wtyczki społecznościowe
Na naszej stronie, w celu dostarczenia Ci jak najlepszych treści, korzystamy z treści pochodzących z serwerów prowadzących inne serwisy:
 1. Facebook – na naszej stronie umieściliśmy przycisk „Lubię to”. Klikając na ten przycisk logujesz się do serwisu Facebook, na którym obowiązuje zasady ochrony prywatności Facebook
 2. YouTube – na naszej stronie znajdziesz filmy znajdujące się na serwisie YouTube. YouTube śledzi odtwarzanie materiałów wideo zgodnie z zasadami ochrony prywatności Google.
IX. Kontakt
Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa Sokrates Anna Stalmach-Tkacz wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: inspektor@grupasokrates.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych. Dodatkowo możesz skontaktować się z nami droga pocztową na adres 41-902 Bytom, ul. Wrocławska 14/6c.

ZAPISY ONLINE NA ŻYWO - WZMOCNIENIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH WYZWAŃ WYWOŁANYCH SYTUACJĄ UKRAIŃSKICH UCZNIÓW W POLSKIEJ SZKOLE

powrót

Data dodania: 25.04.2022

WZMOCNIENIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH WYZWAŃ WYWOŁANYCH SYTUACJĄ UKRAIŃSKICH UCZNIÓW W POLSKIEJ SZKOLE

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na wyjątkowe szkolenie przygotowane dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych, którzy mierzą się obecnie z nowymi wyzwaniami wywołanymi wojną na Ukrainie. W związku z nową sytuacją, konieczne jest wzmocnienie nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora zarówno w kontekście kontroli jak i wspomagania pracy nauczycieli. Codzienna praktyka już teraz pokazuje, że należy zaplanować konkretne wsparcie dla nauczycieli, wychowawców, uczniów i rodziców, a także stworzyć mechanizmy, które pozwolą na szybkie diagnozowanie potrzeb całej społeczności szkolnej. Co powinno zostać poddane kontroli? Na czym powinno polegać wspomaganie pracy nauczycieli w nowych okolicznościach?

Które procesy kształcenia i wychowania powinny zostać zweryfikowane? – To przykładowe pytania, na które odpowiedzą eksperci w trakcie szkolenia.

 

Uczestnicy szkolenia:

 • Dowiedzą się w jakich obszarach powinni znowelizować swój plan nadzoru – brzmienie aneksu.
 • Przeanalizują sytuację w swojej szkole z uwzględnieniem nowych wyzwań i problemów.
 • Zaplanują zmiany w nadzorze pedagogicznym  – kontrola i wspomaganie.
 • Przeanalizują wymagania nadzoru pedagogicznego w kontekście nowych wyzwań.
 • Otrzymają gotowe rozwiązania oraz wzory dokumentów pomocne w realizacji zadań wynikających z nadzoru w nowych okolicznościach.
 • Dowiedzą się jak wspierać nauczycieli, uczniów oraz rodziców z wykorzystaniem dobrych i sprawdzonych praktyk.

 

Osoby prowadzące szkolenie to wybitni eksperci w dziedzinie nowych rozwiązań prawnych, nadzoru pedagogicznego oraz psychologii edukacyjnej – Anna Stalmach-Tkacz oraz Karina Mucha.

 

Cena szkolenia 249 zł/os - liczba miejsc ograniczona

Dla dyrektorów należących do sieci współpracy przy GES SOKRATES rabat w wysokości 10%.

Termin szkolenia: 12.05.2022 godzina 10:30

Miejsce szkolenia: online na platformie CLICK MEETING

W przypadku niezebrania się grupy możliwa jest zmiana terminu.

Formularz zgłoszeniowy

Katalog szkoleń

Copyright by GES Sokrates
Projekt i wykonanie: MEETMEDIA