Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO - informujemy, że:
I.         Administrator danych osobowych
Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa Sokrates Anna Stalmach-Tkacz z siedzibą w Bytomiu 41-902, ul. Wrocławska 14/6c jest Administratorem Twoich danych osobowych.
II.        Cele i podstawy przetwarzania
Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:
1.  organizacji odpowiedniej formy szkoleniowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);  
2.  w celach świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
3.   w celach analitycznych, lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizowanie ruchu na stronie internetowej), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4.   w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5.   w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
6.   w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
III.       Prawo do sprzeciwu
1.   W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2.   W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
IV.       Okres przechowywania danych
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
V.        Odbiorcy danych
 1. W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Grupy Edukacyjno-Szkoleniowej Sokrates Anna Stalmach-Tkacz, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług.
 2. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, agencje marketingowe, operatorzy pocztowi i kurierzy, dostawcy usług i systemów informatycznych.
 3. Twoje dane mogą być przekazywane także organom administracji państwowej i samorządowej.
VI.       Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
a)   prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c)   prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d)  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e)  prawo do przenoszenia danych;
f)   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VII. Pliki cookies i inne technologie
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.
VIII. Wtyczki społecznościowe
Na naszej stronie, w celu dostarczenia Ci jak najlepszych treści, korzystamy z treści pochodzących z serwerów prowadzących inne serwisy:
 1. Facebook – na naszej stronie umieściliśmy przycisk „Lubię to”. Klikając na ten przycisk logujesz się do serwisu Facebook, na którym obowiązuje zasady ochrony prywatności Facebook
 2. YouTube – na naszej stronie znajdziesz filmy znajdujące się na serwisie YouTube. YouTube śledzi odtwarzanie materiałów wideo zgodnie z zasadami ochrony prywatności Google.
IX. Kontakt
Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa Sokrates Anna Stalmach-Tkacz wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: inspektor@grupasokrates.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych. Dodatkowo możesz skontaktować się z nami droga pocztową na adres 41-902 Bytom, ul. Wrocławska 14/6c.

Zapraszamy szkoły podstawowe do wzięcia udziału w projekcie

powrót

Data dodania: 24.06.2024

Na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej Instytut Badań Edukacyjnych realizuje projekt dotyczący wsparcia uczniów, w tym w szczególności ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnościami w wyborze szkoły ponadpodstawowej  i przyszłego zawodu.

Zachęcamy do zgłaszania się szkoły, które nie tylko zrealizują działania zaplanowane we współpracy z mentorem, ale również podzielą się refleksją, jakie z zaproponowanych w projekcie działań były skuteczne i warto wprowadzić je jako model wsparcia uczniów w innych szkołach. Wszystkie działania w szkołach uczestniczących w projekcie będą realizowane przy współpracy wyłonionych operatorów wsparcia szkół.

Projekt jest skierowany do 80 szkół z całej Polski - z małych i dużych miejscowości. Realizowany będzie w roku szkolnym 2024/2025. 

W ramach udziału w projekcie:

 • każda placówka otrzyma opiekę mentora szkoły, który opracuje dla niej indywidualny plan wsparcia; 
 • nauczyciele wezmą udział w szkoleniach metodycznych przygotowujących ich do realizacji działań:

  - 2-dniowym szkoleniu stacjonarnym dla czterech nauczycieli i przedstawiciela dyrekcji z każdej szkoły  (sierpień/wrzesień 2024),
  - jednodniowym szkoleniu online dla doradców zawodowych (wrzesień 2024), aby lepiej przygotować się do indywidualnych konsultacji z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z  niepełnosprawnościami;
 • nauczyciele, doradca zawodowy oraz przedstawiciel dyrekcji otrzymają wynagrodzenie za zaangażowanie i realizację zaplanowanych działań;
 • rada pedagogiczna szkoły weźmie udział w trzech szkoleniach systematyzujących działania w obszarze współpracy z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z  niepełnosprawnościami, w kontekście lepszego przygotowania ich do wejścia na rynek pracy (pierwsze dwa szkolenia odbędą się w sierpniu 2024 r., a ostatnie w maju 2025 r.);
 • w każdej szkole zostaną opracowane i wprowadzone innowacje pedagogiczne oraz zrealizowane dwa projekty uczniowskie, na które zespoły uczniowskie otrzymają dofinansowanie;
 • 15 uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi z każdej szkoły zostanie objętych indywidualnym doradztwem zawodowym, którego celem będzie rozwój ich kompetencji potrzebnych na rynku pracy oraz pomoc w wyborze szkoły ponadpodstawowej i ścieżki zawodowej;
 • odbędą się działania skierowane do rodziców/opiekunów uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi ukierunkowane na wspieranie rodziców/opiekunów w udzielaniu dzieciom informacji i pomocy w podejmowaniu przez nich wyborów edukacyjno-zawodowych;
 • zostaną zrealizowane działania adresowane do pracodawców wspierające kształtowanie u uczniów kompetencji i umiejętności potrzebnych na rynku pracy;
 • nauczyciele z każdej szkoły wezmą udział w konferencji, na której będą mogli wymienić się doświadczeniami i dobrymi praktykami z realizacji działań projektowych.

Szkoły zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do wypełnienia i przesłania FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO na adres:rekrutacja-szkol@ibe.edu.pl

Termin zgłoszeń: do 20 czerwca 2024 r. 

Copyright by GES Sokrates
Projekt i wykonanie: MEETMEDIA