Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO - informujemy, że:
I.         Administrator danych osobowych
Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa Sokrates Anna Stalmach-Tkacz z siedzibą w Bytomiu 41-902, ul. Wrocławska 14/6c jest Administratorem Twoich danych osobowych.
II.        Cele i podstawy przetwarzania
Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:
1.  organizacji odpowiedniej formy szkoleniowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);  
2.  w celach świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
3.   w celach analitycznych, lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizowanie ruchu na stronie internetowej), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4.   w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5.   w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
6.   w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
III.       Prawo do sprzeciwu
1.   W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2.   W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
IV.       Okres przechowywania danych
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
V.        Odbiorcy danych
  1. W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Grupy Edukacyjno-Szkoleniowej Sokrates Anna Stalmach-Tkacz, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług.
  2. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, agencje marketingowe, operatorzy pocztowi i kurierzy, dostawcy usług i systemów informatycznych.
  3. Twoje dane mogą być przekazywane także organom administracji państwowej i samorządowej.
VI.       Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
a)   prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c)   prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d)  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e)  prawo do przenoszenia danych;
f)   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VII. Pliki cookies i inne technologie
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.
VIII. Wtyczki społecznościowe
Na naszej stronie, w celu dostarczenia Ci jak najlepszych treści, korzystamy z treści pochodzących z serwerów prowadzących inne serwisy:
  1. Facebook – na naszej stronie umieściliśmy przycisk „Lubię to”. Klikając na ten przycisk logujesz się do serwisu Facebook, na którym obowiązuje zasady ochrony prywatności Facebook
  2. YouTube – na naszej stronie znajdziesz filmy znajdujące się na serwisie YouTube. YouTube śledzi odtwarzanie materiałów wideo zgodnie z zasadami ochrony prywatności Google.
IX. Kontakt
Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa Sokrates Anna Stalmach-Tkacz wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: inspektor@grupasokrates.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych. Dodatkowo możesz skontaktować się z nami droga pocztową na adres 41-902 Bytom, ul. Wrocławska 14/6c.

ZMIANY W KODEKSIE PRACY W 2023 ROKU I ICH WDROŻENIE W JEDNOSTKACH OŚWIATY (PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH, ZESPOŁACH, PLACÓWKACH)

powrót

Data dodania: 28.03.2023

Najnowsza nowelizacja Kodeksu pracy (ustawa z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2023 poz. 240) przewiduje szereg zmian, które mają na celu m.in. uregulować pracę zdalną, a także umożliwić pracodawcom kontrolę trzeźwości pracowników. Zmiany te będą miały również zastosowanie w szkołach, przedszkolach, placówkach systemu oświaty. Możliwość kontroli trzeźwości, praca zdalna, zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej, nowy urlop opiekuńczy czy większa ochrona pracowników zatrudnionych na czas określony – to tylko część z wprowadzanych w 2023 roku zmian w Kodeksie pracy. Najnowsza nowelizacja Kodeksu pracy oznacza także zmiany w Karcie Nauczyciela, gdyż nie ze wszystkich nowych uprawnień nauczyciele będą mogli skorzystać na zasadach ogólnych. 21 lutego 2023 r. weszły w życie przepisy dotyczące kontroli pracownika na obecność alkoholu i narkotyków. W praktyce pierwsze kontrole mogą się odbyć kilka tygodni później po wprowadzeniu przepisów wewnętrznych. Taką kontrolę mogą podejmować pracodawcy zatrudniający osoby na umowę o pracę, a także – na umowę zlecenie, o ile organizują im pracę; 7 kwietnia wchodzą w życie nowe przepisy o pracy zdalnej i okazjonalnej pracy zdalnej (24 dni w roku). Zatem zapraszamy do udziału w szkoleniu osoby zamierzające podnieść wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie prawa pracy w oświacie w kontekście w/w zmian.
 

Podczas szkolenia odpowiemy m.in. na poniższe pytania:
• Czy pracownik może odmówić wykonania polecenia pracy zdalnej?
• Jak i kiedy pracodawca może kontrolować pracownika wykonującego pracę zdalnie?
• Praca zdalna jako uprawnienie z zakresu work life balance – kiedy wniosek pracownika wiąże pracodawcę? • Czy pracodawca będzie mógł badać trzeźwość pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych?
• Jaki jest nowy wymiar urlopu rodzicielskiego?
• Komu przysługuje szczególna ochrona przed zwolnieniem? – nowy krąg uprawnionych.
• Co powinna zawierać informacja o warunkach zatrudnienia po zmianie przepisów?
• Jakie nowe warunki będzie musiał spełniać pracodawca aby prawidłowo rozwiązać umowę na czas określony? • Jakie będą nowe uprawienia pracowników w zakresie zmiany formy zatrudnienia?
• Które ze zmian należy w szkole/przedszkolu wprowadzić obligatoryjnie a które można wprowadzić fakultatywnie?
• Jak zmiana w/w przepisów wpływa na obowiązki dyrektora szkoły/przedszkola, jst?

 

EKSPERT PROWADZĄCY Tadeusz Konarski
Prawnik, współpracownik kancelarii adwokackiej we Wrocławiu, doświadczony specjalista z zakresu szeroko rozumianego zarządzania w edukacji, specjalizujący się w zakresie prawa pracy w oświacie, finansów oświatowych, systemów informatycznych do zarządzania w oświatowej logistyce i sprawozdawczości (SIO, finanse, organizacja, kadry, księgowość), konsolidacji obsługi wspólnej w administracji publicznej. Trener realizujący szkolenia dla samorządów lokalnych, firm i instytucji szkoleniowych, dla Ośrodków Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej - z zakresu ustroju i struktury oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego, systemu informacji oświatowej oraz prawa oświatowego i finansowania zadań oświatowych. Współautor przyjętych przez ustawodawcę projektów zmian w ustawie Karta Nauczyciela. Ekspert i autor materiałów w projekcie Doskonalenie Strategii Zarządzania Oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym –etap II, absolwent Training Reform Education of Management. Autor wielu opracowań i publikacji.

Cena szkolenia: 289 zł/os.
Miejsce szkolenia: online na platformie CLICK MEETING
Termin szkolenia : 30.03.2023 godzina 10:00

W przypadku zbyt małej ilości osób możliwa jest zmiana terminu.
W razie pytań zapraszam do kontaktu.

Copyright by GES Sokrates
Projekt i wykonanie: MEETMEDIA