Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO - informujemy, że:
I.         Administrator danych osobowych
Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa Sokrates Anna Stalmach-Tkacz z siedzibą w Bytomiu 41-902, ul. Wrocławska 14/6c jest Administratorem Twoich danych osobowych.
II.        Cele i podstawy przetwarzania
Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:
1.  organizacji odpowiedniej formy szkoleniowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);  
2.  w celach świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
3.   w celach analitycznych, lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizowanie ruchu na stronie internetowej), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4.   w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5.   w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
6.   w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
III.       Prawo do sprzeciwu
1.   W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2.   W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
IV.       Okres przechowywania danych
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
V.        Odbiorcy danych
 1. W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Grupy Edukacyjno-Szkoleniowej Sokrates Anna Stalmach-Tkacz, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług.
 2. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, agencje marketingowe, operatorzy pocztowi i kurierzy, dostawcy usług i systemów informatycznych.
 3. Twoje dane mogą być przekazywane także organom administracji państwowej i samorządowej.
VI.       Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
a)   prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c)   prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d)  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e)  prawo do przenoszenia danych;
f)   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VII. Pliki cookies i inne technologie
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.
VIII. Wtyczki społecznościowe
Na naszej stronie, w celu dostarczenia Ci jak najlepszych treści, korzystamy z treści pochodzących z serwerów prowadzących inne serwisy:
 1. Facebook – na naszej stronie umieściliśmy przycisk „Lubię to”. Klikając na ten przycisk logujesz się do serwisu Facebook, na którym obowiązuje zasady ochrony prywatności Facebook
 2. YouTube – na naszej stronie znajdziesz filmy znajdujące się na serwisie YouTube. YouTube śledzi odtwarzanie materiałów wideo zgodnie z zasadami ochrony prywatności Google.
IX. Kontakt
Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa Sokrates Anna Stalmach-Tkacz wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: inspektor@grupasokrates.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych. Dodatkowo możesz skontaktować się z nami droga pocztową na adres 41-902 Bytom, ul. Wrocławska 14/6c.

Zmiany w przepisach Karta Nauczyciela od września 2019

powrót

Data dodania: 07.08.2019

 

 

Zmiany w przepisach Karta Nauczyciela

od września 2019

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na szkolenie dla dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzone przez wyjątkowego eksperta – byłego pracownika kuratorium oraz nauczyciela akademickiego i praktyka.

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie zmian w przepisach ustawy Karta Nauczyciela , które weszły w życie 1.09.2018 r. wraz z przepisami przejściowymi, a także omówienie etapów stażu na poszczególne stopnie awansu zawodowego oraz postępowania o nadanie stopnia awansu zawodowego, w tym praktycznych wskazówek jak prawidłowo przedłużyć staż na stopień awansu zawodowego czy i jak wyznaczyć opiekuna stażu, w jaki sposób oceniać pracę nauczycieli i dokonywać prawidłowo oceny dorobku zawodowego, w której nowym obowiązkiem jest umieszczanie uzasadnienia.

Zagadnienia:

 • Ocena pracy nauczyciela – utrzymany obowiązek bez wskazania zasad.
 • Awans zawodowy nauczyciela:
 1. ustalenie statusu prawnego nauczycieli.
 2. obowiązki dyrektora szkoły wynikające z rozpoczęcia stażu i zakończenia stażu.
 3. nieobecności nauczyciela w trakcie stażu, zmiana miejsca pracy.
 4. ocena dorobku zawodowego wraz z uzasadnieniem. 
 5. postępowanie kwalifikacyjne i egzaminacyjne. 
 6. postępowanie odwoławcze.
 • Przepisy przejściowe.
 • Zatrudnianie nauczycieli.
 • Wynagradzanie nauczycieli.
 • Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna.

 

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH:

1. Termin szkolenia: 10.09.2019   godzina 12.00 – 15:30 – liczba miejsc ograniczona

Miejsce szkolenia: SALA SZKOLENIOWA G.E.S. SOKRATES, Bytom, ul. Wrocławska 14 

Koszt szkolenia: 169 zł/osoba, obejmuje materiały oraz poczęstunek

 

2. Termin szkolenia: 11.09.2019   godzina 12.00 – 15:30 – liczba miejsc ograniczona

Miejsce szkolenia: CENTRUM KONFERENCYJNYM OPOLSKA, Katowice, ul. Opolska 22, sala „O”

Koszt szkolenia: 179 zł/osoba, obejmuje materiały oraz poczęstunek

 

Więcej informacji:

tel./fax: (32) 281 60 32, (32) 281 33 82

e-mail:  biuro@grupasokrates.pl

Copyright by GES Sokrates
Projekt i wykonanie: MEETMEDIA