BUDOWANIE AUTORYTETU NAUCZYCIELA

Jak mówić, żeby nas słuchali? Jak słuchać, żeby zrozumieć? Jak pracować skutecznie i bezpiecznie? Dużo zależy od tego, jakim autorytetem, poważaniem, cieszy się nauczyciel wśród uczniów i rodziców.
Szkolenie to przeznaczone jest dla nauczycieli chcących zbudować pozytywny wizerunek siebie jako nauczyciela, wychowawcy, przewodnika jednym słowem profesjonalisty.

Zagadnienia:

  • rozwijanie umiejętności interpersonalnych niezbędnych w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami,
  • poszerzenie kompetencji w zakresie udanej współpracy z rodzinami uczniów i wychowanków,
  • doskonalenie umiejętności pracy pod presją czasu i stresu,
  • ukazanie roli nauczyciela jako mediatora i negocjatora.

 Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

Cena szkolenia: 50 zł od osoby
Cena szkolenia dla rad pedagogicznych liczących powyżej 20 osób: cena ustalana indywidualnie