BUDOWANIE WIZERUNKU PRZEDSZKOLA

Samorządy lokalne od pewnego już czasu dostrzegają fakt, że przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, promocji regionu, kontaktach międzynarodowych, należy nawiązywać ścisłą współpracę z oświatą. Tworzona jest lokalna polityka oświatowa, do współpracy zapraszane są wyróżniające się, aktywne placówki.
Zapraszamy na warsztat osoby odpowiedzialne za promocję przedszkola, poszukujące odpowiedzi na pytania, jak najefektywniej promować swoją placówkę? Jak kształtować swój zewnętrzny wizerunek? Jak budować atrakcyjne przedszkole? Jak przyciągać nowych kandydatów?
Zagadnienia:

  • strategie badania wizerunku przedszkola;
  • sposoby kreowania pozytywnego wizerunku przedszkola;
  • wypracowanie skutecznego systemu komunikacji przedszkola ze środowiskiem lokalnym;
  • poznanie bezpośrednich i pośrednich metod działań promujących przedszkola;
  • wypracowanie umiejętności podziału ról i obowiązków.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych
Cena szkolenia: ustalana indywidualnie