BUDOWANIE WIZERUNKU SZKOŁY – JAK SKUTECZNIE PROMOWAĆ SWOJĄ PLACÓWKĘ

Zapraszamy na warsztat osoby odpowiedzialne za promocję szkoły, poszukujące odpowiedzi na pytania, jak najefektywniej promować swoją placówkę? Jak kształtować swój zewnętrzny wizerunek? Jak budować atrakcyjną szkołę? Jak przyciągać nowych kandydatów?

Zagadnienia:

  • strategie badania wizerunku szkoły;
  • sposoby kreowania pozytywnego wizerunku szkoły;
  • wypracowanie skutecznego systemu komunikacji szkoły ze środowiskiem lokalnym;
  • poznanie bezpośrednich i pośrednich metod działań promujących szkoły;
  • wypracowanie umiejętności podziału ról i obowiązków.

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

Cena szkolenia: ustalana indywidualnie