BUDOWANIE WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI STARE PROBLEMY – NOWE ROZWIĄZANIA

Jednym z najtrudniejszych zadań stojących przed nauczycielem – wychowawcą, jest budowanie nie tylko udanej grupy wychowawczej w klasie, ale również integrowanie i nawiązywanie współpracy z rodzicami i opiekunami uczniów.
Na tym szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje użyteczne narzędzia służące diagnozowaniu rodziców, badaniu ich potrzeb, pedagogizacji, a także scenariusze spotkań. Dodatkowo każdy nauczyciel pozna sposoby budowania własnego autorytetu przed współczesnym rodzicem.
Zagadnienia:

  • poznanie zasad efektywnej komunikacji międzyludzkiej;
  • wskazanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
  • prezentacja pomysłów na prowadzenie spotkań z rodzicami;
  • wymiana doświadczeń dotyczących sposobów aktywizowania rodziców.

Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych

Cena szkolenia: 48 zł od osoby
Cena szkolenia dla rad pedagogicznych liczących powyżej 20 osób: cena ustalana indywidualnie