CZYNNOŚCIOWE NAUCZANIE MATEMATYKI WG KONCEPCJI PROF. GRUSZCZYK – KOLCZYŃSKIEJ – DZIECIĘCA MATEMATYKA

Zagadnienia:

  • trudności a niepowodzenia szkolne. Ich istota, przyczyny i mechanizmy. Przebieg procesu uczenia się dzieci w różnych obszarach działalności przedszkola;
  • kształtowanie świadomości własnego „ja” oraz orientacji przestrzennej;
  • rytmy. przyczyna i skutek. przewidywanie następstw. klasyfikacja – wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci – liczenie. Kształtowanie pojęcia liczby i wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania. Dodawanie i odejmowanie oraz rozdzielanie po kilka
  • mierzenie długości, ważenie, mierzenie płynów;
  • układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych.

Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych

Cena szkolenia: 50 zł od osoby
Cena szkolenia dla rad pedagogicznych liczących powyżej 20 osób: cena ustalana indywidualnie.