CZYNNOŚCIOWE NAUCZANIE MATEMATYKI WG KONCEPCJI PROF. GRUSZCZYK – KOLCZYŃSKIEJ – WSPOMAGANIE DZIECI W ROZWOJU DO SKUPIENIA UWAGI I ZAPAMIĘTYWANIA

Zagadnienia:

  • prawidłowości , które warto znać przy wspomaganiu dzieci do skupienia uwagi i świadomym zapamiętywaniu;
  • jak wspomagać dzieci w skutecznym opanowaniu wierszy na pamięć? program i metodyka;
  • jak wspomagać rozwój pamięci wzrokowej? program i metodyka;
  • jak wspomagać dzieci w zapamiętywaniu uporządkowanych informacji? program i metodyka;
  • jak wspomagać dzieci w uważnym słuchaniu, wyłuskiwaniu i zapamiętywaniu ważnych informacji? program i metodyka;
  • jak wspomagać dzieci w atrakcyjnym prezentowaniu siebie i obdarzaniu uwagą innych? program i metodyka .

Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych

Cena szkolenia: 50 zł od osoby
Cena szkolenia dla rad pedagogicznych liczących powyżej 20 osób: cena ustalana indywidualnie.