Nasza oferta


DIAGNOZA EMOCJI I ZACHOWAŃ DZIECKA

Szkolenie przewiduje wyposażenie uczestników w usystematyzowaną i skonkretyzowaną wiedzę dotyczącą rozwoju emocjonalnego, a także metod diagnozowania zachowań dzieci. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zbiór materiałów, które pozwolą mu na wzbogacenie warsztatu pracy.

Zagadnienia:

  • nabycie umiejętności wykorzystywania repertuaru narzędzi pedagogicznych w celu prawidłowej diagnozy;
  • zobrazowanie cech rozwoju emocjonalno-społecznego charakterystycznych dla dzieci
  • w wieku przedszkolnym;
  • nabycie wiedzy na temat stanów emocjonalnych dziecka;
  • zapoznanie z repertuarem gier, ćwiczeń oraz zabaw przydatnych do obserwacji dziecka;
  • pogłębienie wiedzy i umiejętności rozwijania kompetencji społeczno-emocjonalnych dziecka na zajęciach w przedszkolu.

Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych