DIAGNOZA I OBSERWACJA ZACHOWAŃ ORAZ EMOCJI DZIECKA. DOKUMENTACJA PRAKTYCZNA A WYMAGANIA PRAWA OŚWIATOWEGO

Zagadnienia:

  • nabycie umiejętności wykorzystywania repertuaru narzędzi pedagogicznych w celu prawidłowej diagnozy;
  • zobrazowanie cech rozwoju emocjonalno-społecznego charakterystycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym;
  • nabycie wiedzy na temat stanów emocjonalnych dziecka;
  • zapoznanie z repertuarem gier, ćwiczeń oraz zabaw przydatnych do obserwacji dziecka;
  • pogłębienie wiedzy i umiejętności rozwijania kompetencji społeczno-emocjonalnych dziecka na zajęciach w przedszkolu.

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

Cena szkolenia: 50 zł od osoby
Cena szkolenia dla rad pedagogicznych liczących powyżej 20 osób: cena ustalana indywidualnie.