DYREKTOR Z KLASĄ! BUDOWANIE WIZERUNKU DYREKTORA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

Każda z tych ról wymaga doskonalenia innych umiejętności. Zapraszamy na warsztat stworzony specjalnie dla dyrektorów placówek oświatowych, na którym poznają Państwo sposoby wzmacniania pozycji dyrektora, budowania autorytetu wśród uczniów, nauczycieli, rodziców oraz w środowisku lokalnym.

Zagadnienia:

  • analiza własnego stylu komunikowania się – jak dobrze wypaść, zabierając głos na forum,
  • zapoznanie z technikami negocjacji i mediacji,
  • rozwijanie umiejętności diagnozowania potrzeb Rady Pedagogicznej jako grupy,
  • doskonalenie umiejętności skutecznego motywowania siebie i innych.

Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych

Cena szkolenia: 190 zł od osoby.