DZIECI ZAGROŻONE ZABURZENIAMI ZACHOWANIA. PRACA W GRUPIE I INDYWIDUALIZACJA

Zapraszamy na warsztat wszystkich wychowawców i nauczycieli przedszkoli, którzy mając do czynienia z dziećmi zagrożonymi zaburzeniami zachowania poszukują rozwiązań, metod oraz pomocy dla swoich wychowanków. Warsztat cechuje się bardzo praktycznym podejściem do tematu.

Zagadnienia:

  • zagrożenia i przyczyny zaburzeń rozwoju dojrzałości emocjonalnej dziecka w wieku przedszkolnym
  • metody i formy pracy z dziećmi zagrożonymi zaburzeniami zachowania w tym szczególnie działania zmierzające do socjalizacji i integracji z grupą
  • wskazówki do współpracy z rodziną dziecka nadpobudliwego i agresywnego
  • gry i zabawy wspierające rozwój emocjonalno społeczny dzieci zagrożonych zaburzeniami zachowania
  • sposoby postępowania i pracy z dziećmi zahamowanymi i funkcjonującymi w lęku.

Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych
Cena szkolenia: 48 zł od osoby
Cena szkolenia dla rad pedagogicznych liczących powyżej 20 osób: cena ustalana indywidualnie.