DZIECKO – RODZIC – WYCHOWAWCA – WZAJEMNE PRAWA I OBOWIĄZKI WEDŁUG NOWYCH WYMAGAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PLACÓWKI

Szkolenie obejmuje omówienie podstawowych praw i obowiązków dziecka, rodzica i wychowawcy z uwzględnieniem zakresu kompetencji dyrektora, wychowawcy i rodzica oraz sposobów rozwiązywania konfliktów powstających między nimi. Uczestnicy nabędą wiedzę, która pozwoli nauczycielom i rodzicom rozgraniczyć wzajemne kompetencje oraz podejmować działania zmierzające do ochrony dobra dziecka.

Zagadnienia:

  • omówienie wybranych paragrafów kodeksu rodzinnego, z uwzględnieniem obowiązków i praw rodziców,
  • analiza wybranych zagadnień kodeksu karnego z uwzględnieniem specyfiki tematu,
  • analiza prawa oświatowego oraz przepisów BHP w kontekście kompetencji nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych,
  • techniki mediacyjne i negocjacyjne użyteczne w procesie rozwiązywania konfliktów z rodzicami.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

Cena szkolenia: 48 zł od osoby
Cena szkolenia dla rad pedagogicznych liczących powyżej 20 osób: cena ustalana indywidualni.