EDUKACJA DZIECKA 6-LETNIEGO – PROGRAMY, PLANOWANIE, PROCESY WSPIERANIA ROZWOJU I EDUKACJI DZIECI

Przygotowywana reforma programowa wywoła szereg zmian w systemie edukacji. Do klas pierwszych szkół podstawowych zostaną przyjęte dzieci sześcioletnie. Ze względu na ich możliwości percepcyjne wynikające z naturalnego rozwoju musi ulec zmianie sposób nauczania w klasach młodszych. Podstawową formą działalności sześciolatka nie może stać się tylko i wyłącznie nauka. Nauczyciele, biorąc pod uwagę fizjologię i potrzeby rozwojowe dziecka, będą musieli zmodyfikować metody nauczania i formy pracy, tak by dostosować je do możliwości uczniów.

Proponujemy państwu dwumodułowe szkolenie z powyższego zakresu.
Moduł I
Planowanie i organizacja pracy dydaktyczno – wychowawczej z dzieckiem 6 letnim,
z uwzględnieniem wymagań podstawy programowej

Zagadnienia:

  • planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela i tworzenie programów własnych. kryteria diagnostyczne;
  • metody oraz formy pracy z dzieckiem 6 –letnim w szkole podstawowej z uwzględnieniem specyfiki rozwoju emocjonalno – społecznego dziecka.

Moduł II

Zagadnienia:

  • możliwości wykorzystania wyników obserwacji do pracy z dzieckiem w klasie 1 – diagnoza 6 latka w szkole;
  • współpraca nauczycieli i rodziców w kontekście potrzeb rozwojowych, możliwości edukacyjnych i bezpieczeństwa dziecka 6 letniego w szkole.

Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych

Cena szkolenia: 55 zł od osoby
Cena szkolenia dla rad pedagogicznych liczących powyżej 20 osób: cena ustalana indywidualnie