Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkoli

ANALIZA RYSUNKÓW DZIECKA-RYSUNKI JAKO NARZĘDZIE DIAGNOZUJĄCE I TERAPEUTYCZNE

W czasie warsztatów uczestnicy pogłębią wiedzę na temat roli kolorów, nowych metod pracy z rysunkiem poddawanym analizie. Zagadnienia: nabycie praktycznych umiejętności analizowania rysunku rodziny, nabycie umiejętności interpretowania kolorystyki i barw na rysunkach, zapoznanie z testem kolorów, zapoznanie z metodą malowania dziesięcioma palcami. Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych Cena szkolenia: 50 zł od osoby Cena szkolenia dla rad pedagogicznych liczących powyżej 20 osób: cena ustalana indywidualnie.

więcej informacji

JAK KOMUNIKOWAĆ SIĘ Z DZIEĆMI, ABY CHCIAŁY Z NAMI ROZMAWIAĆ

Zagadnienia: poznanie indywidualnego stylu komunikowania się z innymi; wskazanie blokad utrudniających komunikację z dzieckiem oraz walorami aktywnego słuchania; zapoznanie ze skutecznym sposobem budowania komunikatów w trudnych sytuacjach; zapoznanie z symboliką mowy ciała; nabycie wiedzy na temat świadomego i efektywnego odbioru komunikatów wychowanków. Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych Cena szkolenia: 48 zł od osoby Cena szkolenia dla rad pedagogicznych liczących powyżej 20 osób: cena ustalana indywidualnie.

więcej informacji

TRADYCJE REGIONALNE A TRADYCJE EUROPEJSKIE – W ZABAWACH PLASTYCZNYCH, MUZYCZNYCH I RUCHOWYCH DLA DZIECI

Efektem zajęć są wytwory stanowiące elementy dekoracyjne związane ze Świętami Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. Zagadnienia: poznanie kolejności realizowania treści związanych z edukacją regionalną i europejską w przedszkolu oraz w szkole; Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych Cena szkolenia: 48 zł od osoby Cena szkolenia dla rad pedagogicznych liczących powyżej 20 osób: cena ustalana indywidualnie

więcej informacji

TRENING KOMPETENCJI WYCHOWAWCY WEDŁUG ZAŁOŻEŃ METODYKI GORDONA ORAZ FABER I MAZLISH

Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to elementy, na które zostanie położony główny nacisk podczas treningu. Szkolenie oparte jest o metodologię Wychowania bez porażek w szkole Thomasa Gordona oraz perspektywę budowania relacji dorosły – dziecko prezentowaną przez Adele Faber i Elanie Mazlish, autorki serii Jak mówić, żeby dzieci… Zagadnienia: wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć aktywne, wspierające słuchanie motywowanie dziecka...

więcej informacji

PRACA Z DZIECKIEM Z ADHD, AUTYZMEM I ASPERGEREM

Zagadnienia: zapoznanie z podstawowymi wiadomościami: charakterystyka objawów, przyczyny, przebieg, fizjologia, diagnostyka; rola nauczyciela jako diagnosty; formy pomocy – oddziaływanie środowiska, psychoterapia, farmakoterapia; strategie radzenia sobie z objawami ADHD i autyzmem; współpraca z rodzicami dziecko z ADHD a grupa; koszty emocjonalne nauczyciela i rodzica. Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych Cena szkolenia: 48 zł od osoby Cena szkolenia dla rad pedagogicznych liczących powyżej 20 osób: cena ustalana indywidualnie.

więcej informacji

TAŃCE RÓŻNYCH STRON ŚWIATA – REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ W PRAKTYCE

Zagadnienia: organizacja warsztatu pracy wymagania nowej podstawy programowej a praktyczne możliwości realizacji celów na lekcjach wychowania fizycznego metodyka nauczania tańca możliwości wykorzystania nabytych umiejętności w ramach różnorodnych imprez Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych Cena szkolenia: 51 zł od osoby Cena szkolenia dla rad pedagogicznych liczących powyżej 20 osób: cena ustalana indywidualnie.

więcej informacji

TEATR CIENIA

Pomóż mi, bym umiał budować więzi pozytywne Z otaczającymi mnie ludźmi, Abym potrafił tworzyć siebie samego takim Jakim większość ludzi pragnie zostać (M.K Mlicki) Zagadnienia: Jak zorganizować teatr cieni od strony technicznej Teatr cieni jako forma ekspresji dziecka Sposób przeprowadzania zajęć Terapeutyczna funkcja teatru cieni w pracy z dziećmi z dysfunkcjami Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych Cena szkolenia: 50 zł od osoby Cena szkolenia dla rad pedagogicznych liczących powyżej 20 osób: cena ustalana indywidualnie.

więcej informacji

ZAJĘCIA RYTMICZNE W PRZEDSZKOLU

Zagadnienia:  taniec z rekwizytem ćwiczenia rozwijające twórczą inwencję dziecka ćwiczenia i improwizacje muzyczne zabawy i tańce Integracyjne ćwiczenia relaksacyjne zabawy rytmiczno-ruchowe ćwiczenia przestrzenno – ruchowe Informacje dla uczestników: prosimy o wygodne stroje sportowe. Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych Cena szkolenia: 51 zł od osoby Cena szkolenia dla rad pedagogicznych liczących powyżej 20 osób: cena ustalana indywidualnie

więcej informacji

EDUKACJA SEKSUALNA MAŁEGO DZIECKA I POGADANKA DLA RODZICÓW

Zagadnienia: postawy rodzicielskie, a postawy rodziców wobec wychowania seksualnego reakcje rodziców na pytania dzieci dotyczące płci, prokreacji metody i formy wsparcia rodziców w procesie wychowania seksualnego, uświadamiania seksualnego dziecka w wieku wczesnoszkolnym Cele szkolenia: ukazanie pierwszorzędnej roli rodziny w wychowaniu dziecka i w rozmowach z dzieckiem na tematy seksualne poznanie zasad prowadzenia rozmów z dzieckiem na temat płciowości przedstawienie propozycji rozmów na temat poczęcia, narodzin zawartych w literaturze popularnonaukowej Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych Cena...

więcej informacji

EDUKACJA ZDROWOTNA I PIERWSZA POMOC W PRZEDSZKOLU

Zagadnienia: zmiany zapisów prawa dotyczące edukacji zdrowotnej i udzielania pierwszej pomocy w przedszkolu; w jaki sposób dokumentacja przedszkola uwzględnia przepisy prawa dotyczące edukacji zdrowotnej i udzielania pierwszej pomoc; pierwsza pomoc w nagłych wypadkach u dzieci; procedura udzielania pierwszej pomocy w przedszkolu – ćwiczenia; jak uczyć dzieci w przedszkolu udzielania pierwszej pomocy – ciekawe pomysły i rozwiązania problemów. Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych Cena szkolenia: 49 zł od osoby Cena szkolenia dla rad pedagogicznych liczących powyżej 20...

więcej informacji