Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkoli

ELEMENTY TERAPII PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU

Zagadnienia: Elementy prawa oświatowego Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna Metody i formy wspierania psychofizycznego rozwoju dziecka w oparciu o wiedzę z psychologii, pedagogiki i socjologii Repertuar zabaw wspierających obserwację i terapię dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych Cena szkolenia: 50 zł od osoby Cena szkolenia dla rad pedagogicznych liczących powyżej 20 osób: cena ustalana indywidualnie.

więcej informacji

KURS PIERWSZEJ POMOCY DLA PRZEDSZKOLAKÓW

Dzięki przygotowanym przez naszego specjalistę ćwiczeniom dzieci nabędą wiedzę i umiejętność podstawowego zachowania w stosunku do osób poszkodowanych oraz będą mogły spróbować swoich sił w zakresie udzielania pierwszej pomocy przed medycznej. Kurs jest zgodny z wytycznymi nowej podstawy programowej oraz realizuje szeroko promowane przez media hasła dotyczące bezpieczeństwa i wezwania pomocy. Każde dziecko na zakończenie otrzyma dyplom Młodego ratownika. Uczestnicy opanują następujące umiejętności: bezpieczeństwo świadka na miejscu zdarzenia ocena stanu zdrowia poszkodowanego (przytomny, nieprzytomny) wezwanie...

więcej informacji

ARTETERAPIA – PRAKTYCZNE POMYSŁY NA PRACĘ Z DZIEĆMI

Moduł I Sztuka jest istotnym wyznacznikiem życia zarówno dziecka, młodego człowieka jak i osoby dorosłej. Pozwala lepiej poznać i zrozumieć świat poprzez zaspokajanie potrzeb doznaniowych i estetycznych oraz wzbudzanie korzystnego wpływu na procesy samopoznania. Arteterapia to leczenie i potęgowanie zdrowia poprzez sztukę, to twórcze wzbogacanie siebie i innych. Warsztat ten przeznaczony jest dla osób chcących rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu arteterapii, doświadczyć sytuacji twórczych, nauczyć się samodzielnie projektować i przeprowadzać zajęcia z wykorzystaniem arteterapii. Zagadnienia: istota arteterapii –...

więcej informacji

CZTERY PORY ROKU – DEKORACJE I ZABAWY

Szkolenie to pokazuje jak wykorzystać różne techniki plastyczne do dekoracji placówki. To świetna zabawa poznawcza, połączona z ciekawymi pomysłami na dekoracje dostosowane do różnych pór roku i okoliczności. Uczestnicy otrzymują konkretne propozycje scenariuszy, realizujących ideę integracji sensorycznej, ale także pełny zestaw ćwiczeń rozwijających, wyobraźnie, fantazje, zdolności i zainteresowania dzieci. W tym zbiorze są też propozycje na ciekawe scenariusze z czynnym udziałem rodziców w zajęciach. Zagadnienia: wykorzystanie różnych technik plastycznych rozwijających wyobraźnię, fantazję, zdolności i zainteresowania dzieci; organizacja zajęć...

więcej informacji

SKUTECZNOŚĆ REALIZACJI PODSTAW PROGRAMOWYCH W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z NAUCZANIEM I WYCHOWANIEM W KONTEKŚCIE PRAW CZŁOWIEKA

Zagadnienia: prawa człowieka w kontekście pracy dydaktyczno-wychowawczej placówki oświatowej jak uczyć o prawach człowieka?- propozycje scenariuszy metody aktywizujące- propozycje na godziny wychowawcze prawa ucznia a obowiązki uczniowskie w statucie szkoły dokumenty jako źródło wiedzy o obowiązkach szkolnych prawo do informacji prawo do wyrażania opinii prawo do prywatności naruszanie godności osobistej Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych Cena szkolenia dla grup zbieranych: 48 zł od osoby Cena szkolenia dla rad pedagogicznych liczących powyżej 20 osób: cena...

więcej informacji

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE JAKO ELEMENT WYCHOWANIA MŁODEGO CZŁOWIEKA

W jaki sposób realizować zagadnienia wychowania patriotycznego w czasie każdej lekcji, każdej przerwy oraz w ramach współpracy z rodzinami uczniów? W jaki sposób realizować cele wychowania młodego pokolenia, aby słowo „patriota” nie kojarzyło się z archaizmem. Na te oraz inne pytania odpowiadamy w trakcie warsztatu, na który serdecznie państwa zapraszamy. Zagadnienia: programowe podstawy zajęć z wychowania patriotycznego, czym jest i czym powinien być patriotyzm w szkole oraz w domu, zadania i cele wychowania patriotycznego, czynniki wpływające...

więcej informacji

UPOMINKI, OZDOBNE RAMKI I BUKIETY KWIATÓW –PREZENTY NA KAŻDĄ OKAZJĘ

W ramach zajęć zostaną zaprezentowane ciekawe i praktyczne metody tworzenia m.in.: zasady składania kwiatów z bibuły; układanie kompozycji kwiatowej; ramek z wykorzystaniem patyczków szaszłykowych, bibuły, elementów kwiatowych oraz rafii; ozdobnych laurek i kartek trójwymiarowych z wykorzystaniem elementów origami oraz przypraw Czas trwania szkolenia: 3 godziny zegarowe Cena szkolenia: 50zł od osoby ( w cenę szkolenia wliczono wszystkie materiały )

więcej informacji

AGRESJA I BEZPIECZEŃSTWO W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ – WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNO – ORGANIZACYJNE

Zagadnienia: Koordynator do spraw bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo i higiena w placówkach oświatowych. Obowiązki i odpowiedzialność w zakresie bezpieczeństwa w placówce oświatowej: – organów nadzoru pedagogicznego; – organu prowadzącego szkołę lub placówkę; – dyrektora; – organizatora wypoczynku; – organizatora krajoznawstwa i turystyki; – osób prowadzących działalność w sferze kultury fizycznej. Przypadki odpowiedzialności z tytułu bezpieczeństwa w szkołach w orzecznictwie sądów karnych i cywilnych. Wiek ucznia a odpowiedzialność karna i wykroczeniowa. Zasady odpowiedzialności karnej i wykroczeniowej. Postępowanie w sprawach nieletnich. Wiek ucznia...

więcej informacji

PRACA Z UCZNIEM Z RODZINY DYSFUNKCYJNEJ

Każdy nauczyciel pracując we współczesnej szkole boryka się z problemami wychowawczymi, które u swej podstawy mogą wynikać ze źródła patologii rodzinnych. W jaki sposób pomóc dziecku, które nie otrzymuje elementarnego wsparcia w swoim środowisku rodzinnym, jakim językiem mówić, aby dzieci maltretowane, zaniedbywane i pokrzywdzone rozumiały nasze intencje, chciały nam zaufać i rozmawiać z nami? Jak tworzyć system wsparcia dla ucznia agresywnego, czy można pracować z grupą w celu niesienia pomocy dzieciom agresywnym na tle patologii rodzinnych?...

więcej informacji

INTERNET W PRACY I W DOMU – MOŻLIWOŚCI I ZAGROŻENIA

Internet zrewolucjonizował komunikację między ludźmi. Pozwolił na szeroki dostęp do zasobów wiedzy, które są zawsze pod ręką. Korzystanie z Internetu pozwala na rozwój osobisty każdego z nas. Informacje i ciekawostki dostępne w sieci internetowej urozmaicą każdą lekcję w przedszkolu i szkole, jak również pozwolą wzbogacić prezentację multimedialną. Internet pozwoli znaleźć i kupić długo szukaną książkę, której nie ma w księgarni czy porozmawiać z niewidzianą od czasów szkolnych przyjaciółką mieszkającą na stałe za Oceanem. Pamiętajmy jednak, że...

więcej informacji