ELEMENTY TERAPII PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE

Zagadnienia:

  • elementy prawa oświatowego
  • diagnoza psychologiczna i pedagogiczna
  • metody i formy wspierania psychofizycznego rozwoju dziecka w oparciu o wiedzę z psychologii, pedagogiki i socjologii
  • repertuar zabaw wspierających obserwację i terapię dziecka objętego wychowaniem szkolnym

Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych

Cena szkolenia: 50zł od osoby (w cenę szkolenia wliczono wszystkie materiały)
Cena szkolenia dla rad pedagogicznych liczących powyżej 20 osób: cena ustalana indywidualnie