Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

DZIECKO – RODZIC – WYCHOWAWCA – WZAJEMNE PRAWA I OBOWIĄZKI WEDŁUG NOWYCH WYMAGAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PLACÓWKI

Szkolenie obejmuje omówienie podstawowych praw i obowiązków dziecka, rodzica i wychowawcy z uwzględnieniem zakresu kompetencji dyrektora, wychowawcy i rodzica oraz sposobów rozwiązywania konfliktów powstających między nimi. Uczestnicy nabędą wiedzę, która pozwoli nauczycielom i rodzicom rozgraniczyć wzajemne kompetencje oraz podejmować działania zmierzające do ochrony dobra dziecka. Zagadnienia: omówienie wybranych paragrafów kodeksu rodzinnego, z uwzględnieniem obowiązków i praw rodziców, analiza wybranych zagadnień kodeksu karnego z uwzględnieniem specyfiki tematu, analiza prawa oświatowego oraz przepisów BHP w kontekście kompetencji...

więcej informacji

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY – OBWIĄZKI DYREKTORA I NAUCZYCIELI ZGODNIE Z NOWĄ USTAWĄ O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY

Każdy nauczyciel, wychowawca a przede wszystkim dyrektor przedszkola zobowiązany jest do przestrzegania określonych procedur działania i zabezpieczania dziecka przed jakimikolwiek przejawami przemocy. Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy chcą zaktualizować swoją wiedzę, rozwiązać problemy i poznać praktyczne sposoby reagowania i działania służące przeciwdziałaniu przemocy. Zagadnienia: zmiany prawa i wynikające z nich obowiązki dyrektora oraz rady pedagogicznej; współpraca z rodzicami w świetle obowiązujących zapisów ustawy; współpraca z środowiskiem lokalnym w świetle obowiązujących zapisów ustawy; przykładowa dokumentacja...

więcej informacji