GRY I ZABAWY ROZŁADOWUJĄCE AGRESJĘ

Życie w ciągłej harmonii graniczy z utopią. Nie da się stworzyć grupy bez różnic zdań, poglądów i oczekiwań. Należy dążyć do tego, by poszczególni jej członkowie potrafili w sposób społecznie akceptowany wyrażać swoją odrębność, ewentualne niezadowolenie, a pozostali umieli odpowiednio na nie reagować. Aby to osiągnąć, należy dać dzieciom pedagogicznego wsparcia i pomóc im zrozumieć trudne sytuacje. W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak wykorzystać w tym celu jedną z najbliższych dziecku formę aktywności – zabawę.

Zagadnienia:

  • zapoznanie z symptomami agresji;
  • udział w konkretnych grach i zabawach pomagających niwelować agresję;
  • metody wspomagające wyciszenie swoich emocji i harmonię z otoczeniem – joga, „Ruch Rozwijający”, kinezjologia edukacyjna – zapoznanie z wybranymi ćwiczeniami.

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych
Cena szkolenia: 48 zł od osoby
Cena szkolenia dla rad pedagogicznych liczących powyżej 20 osób: cena ustalana indywidualnie.