INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA W PRAKTYCE WARSZTATY DLA RADY PEDAGOGICZNEJ

Zagadnienia

  • wymagania prawa oświatowego – zadania dyrektorów i nauczycieli
  • pisanie Indywidualnego Programu Edukacyjno- terapeutycznego (IPET) i Plan Działań Wspierających PDW (IPR) na potrzeby ucznia i uwzględniające wymagane zalecenia.
  • tworzenie kart indywidualnych potrzeb zgodnych z Rozporządzeniem MEN .
  • programy nauczania a indywidualizacja procesu nauczania.
  • metody, zasady i formy nauczania w procesie indywidualizacji.
  • metody organizacji nauczania – jak indywidualizować w praktyce.
  • diagnoza i obserwacja a proces indywidualizacji.
  • sposoby i narzędzia badania predyspozycji dzieci.
  • prawidłowa analiza dokumentacji – opinii i orzeczenia.

Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych

Cena szkolenia: 50 zł od osoby
Cena szkolenia dla rad pedagogicznych liczących powyżej 20 osób: cena ustalana indywidualnie