Nasza oferta


JAK DIAGNOZOWAĆ UCZNIÓW SZEŚCIOLETNICH W KLASIE W CZASIE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH – ĆWICZENIA, TECHNIKI I METODY

Głównym celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspomaganie dziecka w jego wszechstronnym rozwoju. By można określić postęp w rozwoju ucznia, należy koniecznie na początku klasy pierwszej dokonać jego wstępnej diagnozy, potem systematycznie oceniać jego osiągnięcia, by móc dokonać oceny kompetencji na koniec roku szkolnego. Obserwacja i badanie postępów ucznia pozwalają na wczesne wykrywanie i redukowanie zaburzeń oraz rozwój zdolności uczniów. Opracowanie właściwych sposobów diagnozowania jest więc sprawą kluczową w procesie nauczania.

Zagadnienia:

  • przedstawienie wymagań nauczania w świetle nowej podstawy programowej;
  • przybliżenie pojęcia diagnozy i obszaru oceniania;
  • podanie metod, technik i ćwiczeń diagnozowania poszczególnych obszarów rozwoju uczniów w czasie zajęć lekcyjnych;
  • zaprezentowanie charakterystyki dojrzałości szkolnej.

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych