JAK KOMUNIKOWAĆ SIĘ Z DZIEĆMI, ABY CHCIAŁY Z NAMI ROZMAWIAĆ

Zagadnienia:

  • poznanie indywidualnego stylu komunikowania się z innymi;
  • wskazanie blokad utrudniających komunikację z dzieckiem oraz walorami aktywnego słuchania;
  • zapoznanie ze skutecznym sposobem budowania komunikatów w trudnych sytuacjach;
  • zapoznanie z symboliką mowy ciała;
  • nabycie wiedzy na temat świadomego i efektywnego odbioru komunikatów wychowanków.

Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych

Cena szkolenia: 48 zł od osoby
Cena szkolenia dla rad pedagogicznych liczących powyżej 20 osób: cena ustalana indywidualnie.