JAK RADZIĆ SOBIE Z AGRESJĄ DZIECI W PRZEDSZKOLU?

Szkolenie zostało przygotowane dla Rad Pedagogicznych Szkół oraz Przedszkoli, a także indywidualnych odbiorców. Agresja i przemoc jest jedną z głównych bolączek, która dotyka zarówno dzieci w wieku przedszkolnym jak i gimnazjalnym, z wiekiem zmienia jedynie swoje oblicze. Każdy nauczyciel, wychowawca powinien zostać wyposażony w konkretną wiedzę, umiejętności, a także narzędzia, które pozwolą mu skutecznie przeciwdziałać występowaniu zachowań agresywnych wśród dzieci i umiejętnie nawiązywać współpracę z domem rodzinnym tych uczniów.

Zagadnienia:

  • uświadomienie sobie mechanizmu powstawania zachowań agresywnych;
  • zapoznanie się z metodami pracy z dzieckiem agresywnym;
  • przedstawienie propozycji zabaw obniżających napięcia oraz rozwijających inteligencję emocjonalną dzieci;
  • analiza postaw i sposobów komunikowania się nauczyciela wobec zachowań agresywnych;
  • zapoznanie ze sposobami wywierania wpływu na środowisko rodzinne dzieci agresywnych;
  • zapoznanie z wybranymi zagadnieniami prawno-organizacyjnymi.

 

Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych
Cena szkolenia: 50 zł od osoby
Cena szkolenia dla rad pedagogicznych liczących powyżej 20 osób: cena ustalana indywidualnie.