Nasza oferta


KLASA TO TEŻ GRUPA – WARSZTAT UMIEJĘTNOŚCI ROZPOZNAWANIA I ŚWAIDOMEGO KATALIZOWANIA PROCESU GRUPOWEGO PRZEZ WYCHOWAWCĘ KLASY

Zajęcia wyjaśniają: czym jest próżniactwo społeczne, jakie zagrożenie może nieść syndrom myślenia grupowego, dlaczego w grupie ludzie są w stanie zachowywać się wbrew moralnym wartościom, wyjaśniają trudności z odpowiedzialnością i pokazują jak trudno czasem pojedynczemu człowiekowi przeciwstawić się zdaniu narzuconemu przez grupę. Jednym słowem: INSTRUKCJA OBSŁUGI KLASY dla Wychowawcy

Zagadnienia:

  • zapoznanie z podstawową terminologią dotyczącą omawianych zjawisk, przedstawienie definicji
  • omówienie charakterystyki problemu fobii szkolnej i wagarowania
  • przedstawienie przyczyn, skutków, typologii zjawiska wagarowania
  • praktyczne zastosowanie procedury analizy i oceny indywidualnego przypadku ucznia z problemem
  • różnicowanie poszczególnych grup problemowych w obrębie zjawiska wagarowania
  • omówienie strategii postępowania wobec problemu wagarowania w wymiarze grupowym
  • strategie postępowania wobec problemu wagarowania w wymiarze uniwersalnym  (działania podejmowane przez szkołę, nauczyciela, pedagoga, rodzica)
  • szkolne procedury usprawiedliwiania i zwalania uczniów z zajęć lekcyjnych
    w kontekście obowiązujących uregulowań prawnych

Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych