METODA PROJEKTU EDUKACYJNEGO W PRZEDSZKOLU

„Powiedz mi, a zapomnę,
pokaż – a zapamiętam,
pozwól mi działać, a zrozumiem!”

Jeśli chcesz pracować metodami, dzięki którym: zaangażujesz w dużym stopniu emocje dzieci, ukierunkujesz je na osiągnięcie sukcesu, pośrednio zadbasz o rozwój umiejętności czytania, pisania, liczenia, rysowania schematem, konstruowania, wzbogacisz ich słownictwo, zapoznasz ze środkami technicznymi, rozwiniesz społecznie oraz zachęcisz do współpracy rodziców – to zapraszamy na szkolenie.

Zagadnienia:

  • zapoznanie z teoretycznymi założeniami metody projektu;
  • zapoznanie z etapami pracy metodą z dziećmi przedszkolnymi;
  • pokazanie przykładowych projektów pracy;
  • działanie w ramach stworzenia wytycznych do konkretnego projektu.

Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

Cena szkolenia: 48 zł od osoby
Cena szkolenia dla rad pedagogicznych liczących powyżej 20 osób: cena ustalana indywidualnie