MOBBING W GRUPACH PRZEDSZKOLAKÓW – JAK USPRAWNIĆ PROCESY WYCHOWAWCZE

W ostatnich latach głośno mówi się o mobbingu w pracy. Niestety obecnie coraz częściej spotykamy się z mobbingiem w szkołach, na uczelniach, w grupach rówieśniczych. Jedna trzecia uczniów uważa się za ofiary rówieśniczej przemocy. Najczęściej jednak wcale nie jest to bicie czy znęcanie się w ramach szkolnej fali, lecz terror psychiczny – wyśmiewanie, wyszydzanie przez rówieśników. Ponieważ łatwiej jest zauważyć, że dziecko zostało pobite niż to, że jest szykanowane przez kolegów, dlatego taka sytuacja zwykle pozostaje niezauważona przez opiekunów, nauczycieli, rodziców. Często również nikt nie wie jak zmienić tą sytuację.
Zapraszamy na szkolenie, na którym mamy zamiar podsunąć gotowe rozwiązania i zaznajomić uczestników z możliwościami radzenia sobie z tym zjawiskiem.
Zagadnienia:

  • definicja i sposoby rozpoznawania zjawiska mobbingu;
  • charakterystyka ofiary presji grupy i zachowań outsidera;
  • stereotypowe postrzeganie ofiar mobbingu;
  • mobbing w klasie – zadania nauczyciela – zapobieganie.

Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych
Cena szkolenia: 48 zł od osoby
Cena szkolenia dla rad pedagogicznych liczących powyżej 20 osób: cena ustalana indywidualnie.