Nasza oferta


MONITOROWANIE REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ – JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO KONTROLI I WDROŻYĆ PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA

Zagadnienia:

  • obowiązki nauczycieli związane z monitorowaniem podstawy programowej.
  • procesy planowania pracy dydaktycznej i oceniania a monitorowanie podstawy programowej
  • zadania dyrektora a monitorowanie podstawy programowej w świetle prawa oświatowego.
  • dokumentacja i procedury monitorowania –jak usprawnić proces i ograniczyć dokumenty w szkole
  • nowe wymagania MEN wobec monitorowania podstawy programowej

Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych