MOTYWOWANIE UCZNIÓW JAK ICH ZAPALIĆ I SIĘ NIE WYPALIĆ

Zagadnienia:

 • zapoznanie z definicją motywacji, celu, pozytywnego myślenia
 • rodzaje motywacji a chęci do nauki i pracy
 • motywacja zewnętrzna i wewnętrzna – ćwiczenia
 • środowisko rodzinne – określenie wpływu i znaczenia w procesie motywacji
 • samoocena, poczucie własnej wartości w motywacja – ćwiczenia w określaniu mocnych i słabych stron
 • pozytywne myślenia – wskazanie wpływu i nastawienia własnego myślenia do podjęcia działania
 • określenie obszaru właściwych relacji między uczniem a nauczycielem
 • pojęcie celu – rodzaje, umiejętne określanie celów, ich wpływ na motywacje – ćwiczenia
 • motywowanie a atrakcyjne lekcje – przykłady i ćwiczenia
 • co myślą o motywacji uczniowie – zapoznanie z wynikami ankiet – wnioski do pracy własnej
 • motywacja a efektywne metody nauczania – przykłady i ćwiczenia

Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych

Cena szkolenia: 48 zł od osoby
Cena szkolenia dla rad pedagogicznych liczących powyżej 20 osób: cena ustalana indywidualnie