Nasza oferta


NAUCZYCIEL NA PRAWACH FUNKCJONARIUSZA PUBLICZNEGO – PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA

Zagadnienia:

  • pojęcie funkcjonariusza publicznego i osoby pełniącej funkcję publiczną;
  • akty prawne regulujące prawa i obowiązki funkcjonariusza publicznego;
  • prawa obywateli w urzędzie;
  • standardy etyki;
  • szczególne zasady odpowiedzialności funkcjonariusza publicznego za naruszenie prawa;
  • odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli mianowanych i dyplomowanych.

Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych