Nasza oferta


Nowe statuty

Szanowni Państwo, 

w związku z artykułem 322 ust.1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (dz.U.2017.poz.60)  "Dotychczasowe statuty przedszkoli, szkół podstawowych, szkół specjalnych przysposabiających do pracy i szkół policealnych zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów wydanych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2017 r.".

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom dyrektorów i nauczycieli podjęliśmy się tego wyzwania, a zespół naszych ekspertów, w tym prawników i dyrektorów opracował gotowe, wzorcowe statuty dla przedszkoli i szkół, które spełniają wszystkie wymagania Ustawy Prawo Oświatowe oraz wynikających z niej aktów wykonawczych.

 

Możecie Pańwwto pobrać naszą prezentację, przybliżającą zagadnienia prawne związane z nowymi statutami.


Statut przekazujemy w formie edytowalnej (plik w formacie.doc) wraz z projektem uchwały rady pedagogicznej. Placówka, która otrzyma statut, otrzymuje zgodę na jego przetwarzanie, modyfikowanie i wykorzystywanie na wszystkich polach eksploatacji.

 

Pierwsza część serii filmów o budowie nowego statutu szkoły podstawowej, po zmianach reformy 2017 r.

 

1. Dlaczego warto wybrać nasz statut:

  • Dzięki naszemu statutowi nie muszą Państwo tworzyć nowego dokumentu od podstaw.  W związku ze zmianą przepisów w większości przypadków konieczne będzie opracowanie nowego projektu statutu a nie projektu nowelizacji statutu.
  • Nasz statut zawiera (Zmiany przepisów wymuszają) dodatkowe zapisy (w statutach), które do tej pory nie były wymagane prawem i nie wynikały z Rozporządzenia o ramowych statutach, np.:

           - organizacja wolontariatu w szkole,

           - uwzględnienie treści wychowawczo-profilaktycznych

           - organizacji współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznych.

  • Wzorcowy statut, zawiera dodatkowe komentarze, w których otrzymacie Państwo przydatne wskazówki w celu dostosowania dokumentu do specyfiki Państwa placówki
  • Nasz statut zawiera wszystkie wymagane prawem zapisy, a z drugiej strony dopasowuje się do realiów pracy szkół i przedszkoli
  • Nasz statut jest efektem wnikliwej analizy praktyki pracy szkoły i przedszkola,
  • Przygotowanie nowego projektu statutu wymaga gruntownej analizy 3 ustaw: Ustawa o Systemie Oświaty, Ustawa wprowadzająca Ustawę Prawo Oświatowe oraz Ustawa Prawo Oświatowe, oraz kilkudziesięciu aktów wykonawczych
  • Nowe statutu dla szkół i przedszkoli muszą powstać w oparciu o zapisy zawarte w art. od 98 d0 102 Ustawy prawo oświatowe i są jedynym źródłem informacji na temat co powinien zawierać nowy statut
  • Statut który proponujemy jest dokumentem przygotowanym przez osoby mające doświadczenie w analizie, interpretacji oraz tworzeniu przepisów prawa dla przedszkoli i szkół.

 

Zapraszamy do zapoznania się z spisem treści naszego statutu.

 

2. Zasady zakupu statutu

Szkoły i Przedszkola

1. Pobierz i wypełnij Formularz zamówienia.

2. Wyślij wypełniony Formularz faxem lub mailem. UWAGA: na formularzu musi znajdować się pieczątka placówki składającej zamówienie.

3. Na podany w Formularzy adres e-mail prześlemy statut oraz fakturę.

4. Opłać fakturę.

 

Osoby fizyczne

1. Pobierz i wypełnij Formularz zamówienia.

2. Wyślij wypełniony Formularz faxem lub mailem

3. Na podany w Formularzu adres e-mail wyślemy fakturę.

4. Opłać fakturę.

5. Po zaksięgowaniu wpłaty wyślemy statut na podany w Formularzu zamówienia adres a-mail.

 

3. Pobierz formularz zamówienia

Szkoły podstawowe

Przedszkola

 

Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszymi koordynatorami:

 

Izabela Struzik

izabela.struzik@grupasokrates.pl

32 281 60 32

668 829 648